,,Aptekarskie silva rerum…’’ – spotkanie z autorkami książki Lidią Marią Czyż i Sylwią Tulik-Fąfarą Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

,,Aptekarskie silva rerum…’’ – spotkanie z autorkami książki Lidią Marią Czyż i Sylwią Tulik-Fąfarą

"Aptekarskie silva rerum…" – spotkanie z autorkami książki Lidią Marią Czyż i Sylwią Tulik-Fąfarą

Spotkanie z autorkami ,,słownika farmaceutycznych tajemnic” odbyło się 25 maja 2023 roku w Czytelni Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,  jako część projektu ,,Biblioteka – miejsce spotkań twórczych!’’- inicjatywa uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie Zdrowo zaczytani!

Uczestnicy mieli możliwość posłuchać opowieści o dawnych aptekach dodatkowo z interesującymi komentarzami obecnych na spotkaniu znanych pisarzy Jana Tulika i Jerzego J. Fąfary. Autorki bogatej merytorycznie i pięknej edytorsko publikacji, co ilustrowała przesuwająca się w tle rozmowy prezentacja barwnych zdjęć, wprowadziły słuchaczy w magiczną przestrzeń apteki minionych czasów.

Nie tylko przedstawiły funkcjonowanie tego miejsca w społecznej przestrzeni galicyjskich miast i miasteczek, ale też zdradziły niektóre tajemnice profesji farmaceuty, jak chociażby te dotyczące trzech aptecznych stołów, komarowego sadła i pijawek. Swobodny tok rozmowy z prowadzącą spotkanie Zofią Bartecką-Prorok nie ominął oczywiście aptecznych epizodów w literaturze, np. w "Pani Bovary" Gustawa  Flauberta i "Siłaczce" Stefana Żeromskiego i farmaceutycznych działań Ignacego Łukasiewicza i Franciszka Pika Mirandoli. Natomiast obecna wraz z uczniami na spotkaniu historyczka prof. Beata Wygonik-Wronka  mogła zgodnie ze swoją profesją  usytuować  w czasie  starożytne  epizody rozwoju aptekarstwa i staropolskie dworskie apteczki.

Po spotkaniu uczestnicy oglądali wystawę  szkła i porcelany z wyposażenia dawnej apteki  przygotowaną przez Sylwię Tulik-Fąfarę, otrzymywali autografy, robili pamiątkowe zdjęcia.

Dowiedzieli się też, że współpraca obu autorek przyniosła kolejną ciekawą pozycję, tym razem poświęconą zielarstwu  na Podkarpaciu  w świetle prac Franciszka Kotuli.

Ale to już temat na kolejne spotkanie…


Spotkanie organizowała młodzież z I LO w Krośnie „Zdrowo Zaczytani”, której projekt pn. "CZYTAJ. Na zdrowie!", uzyskał dofinansowanie w konkursie Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na realizację inicjatyw oddolnych w ramach projektu „Biblioteka – miejsce spotkań twórczych!” w programie BLISKO (2022-2023), dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1.