„Biblioteka - (ot)warta przestrzeń!” – nowy projekt MBP w Jaśle Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Biblioteka - (ot)warta przestrzeń!” – nowy projekt MBP w Jaśle

Plakat

Miło nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w ramach programu „Partnerstwo dla książki” uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację działań animujących czytelnictwo.

"Biblioteka - (ot)WARTA PRZESTRZEŃ!" to projekt propagujący czynne uczestnictwo w kulturze opartej na partnerstwie książki oraz żywego słowa dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Celem projektu jest inicjowanie kontaktów z książką, zachęcenie do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu z lekturą oraz wzmacnianie wzajemnych realizacji na linii biblioteka-czytelnik, czytelnik-biblioteka. W programie przewidujemy działania stacjonarne lub online: spotkania autorskie, warsztaty, spektakle na bazie literatury, które będą odbywać się w miejskim plenerze, przy filiach bibliotecznych, ale także w siedzibie biblioteki.

Współorganizatorzy projektu: Jasielski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, Muzeum Regionalne w Jaśle oraz Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "MAMY NADZIEJĘ".

O wszystkich działaniach projektowych, informować będziemy na bieżąco na stronie www.mbp.jaslo.pl, fanpage'u na Facebooku, a także poprzez partnerów medialnych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.