„Kreatywność / w głowie się nie mieści” – warsztaty pisania Loesje w bibliotece Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Kreatywność / w głowie się nie mieści” – warsztaty pisania Loesje w bibliotece

Warsztaty pisania Loesje w bibliotece, fot. KBP

Jaka jest idea Loesje, jak wykorzystywać wieloznaczność języka do wyrażania swoich myśli w postaci krótkich haseł; jak tworzyć twórcze teksty wychodząc poza sprawdzone schematy językowe – to tylko niektóre tematy poruszone podczas warsztatów kreatywnego pisania Loesje, które odbyły się w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej w dniu 24 października br. z udziałem uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie oraz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie.

Warsztaty prowadziła Emilia Skiba z Fundacji Loesje Polska www.loesje.pl

Większość młodych ludzi – uczestników warsztatów – deklarowała, że na co dzień pisze prozę lub wiersze, ale po raz pierwszy spotkali się z formą pisania Loesje. I choć jak mówili na początku wydawało się to trudne, to kiedy już wybierze się temat i pojawiają się pierwsze skojarzenia to Loesje stają się ciekawą i kreatywną zabawą słowem i językiem, pobudzającą wyobraźnię i twórcze myślenie. „Interesuje się każdą formą wyrażania siebie, a jedną z takich form jest słowo…” – stwierdził jeden z uczestników warsztatów odpowiadając na pytanie o powód udziału w warsztatach.

Wprowadzeniem do pisania Loesje były ćwiczenie z tworzenia „lepieji” czyli krótkich, jednozdaniowych, często groteskowych wierszyków, za twórczynię których uważa się Wisławę Szymborską. I to właśnie jej „lepiej” – „Lepszy piorun na Nosalu / niż pulpety w tym lokalu” posłużył jako inspiracja do ćwiczeń warsztatowych.

W kolejnym etapie warsztatów młodzież tworzyła piramidę skojarzeń, związaną z czytaniem, biblioteką i językiem, żeby następnie układać własne hasła na przygotowane wcześniej tematy typu: „Na czym z-budować własną wiary-godność”; „Zapiski z podróży po bibliotece”; „Jak działa książka”; „Jak książki oswajają (sobie) ludzi” itp.

Jak się okazało samo redagowanie tekstów Loesje, żeby stały się tekstami na plakaty zajmuje najwięcej czasu, bo te hasła choć krótkie powinny zawierać wiele treści i mieć w sobie ważny przekaz, bo „krótkie teksty pisze się długo…” – podsumował jeden z uczestników warsztatów.

Warsztaty były okazją do bliższego poznania Loesji, technik pisania krótkich tekstów i możliwości wykorzystania ich poza warsztatami, bo teksty Loesje zachęcają do refleksji, komentowania rzeczywistości, a przede wszystkim twórczego podejścia do języka.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Biblioteka – miejsce spotkań twórczych!” w programie BLISKO (2022-2023), dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1.

MMachowicz