„Pogranicze tańca” – objazd spektaklu „45” Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu – czytaj z PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Pogranicze tańca” – objazd spektaklu „45” Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu – czytaj z PIK

„45” to jubileuszowa premiera wieńcząca 45. sezon artystyczny w Polskim Teatrze Tańca.

Taniec to układ rytmicznych ruchów ciała, powstających spontanicznie pod wpływem bodźców emocjonalnych lub świadomie wyrażających pewne stany psychiczne, skoordynowanych zazwyczaj ze zrytmizowaną muzyką lub tylko elementem rytmicznym. Ruchy te mają wartość estetyczną i symboliczną. Taka oto jest oficjalna definicja tańca, jednak, aby oddać dosłownie to, co się wydarzyło na scenie Zamku Kazimierzowskiego należałoby dodać jeszcze, że wszystko to odbyło się w gęstych oparach artyzmu. Zostało to oczywiście docenione przez przemyska, wysublimowana widownię – oklaski na stojąco trwały długo. 

„45” ukazuje historię młodych tancerzy, dotykając - w symbolicznym wymiarze - tematu zbiorowości, scalonej pracą zespołową, a także wspólną, świadomą decyzją wyboru sztuki jako sposobu na życie. Twórcy pragną pokazać moment, w którym obecnie znajduje się zespół najstarszego teatru tańca w Polsce.

Ideą „45” jest wyjście poza tradycyjną formę korelacji choreografa i kompozytora. Podróż pojawia się jako temat spektaklu - podróż jako znak teatru, jego poszukiwanie, jako kompozycja choreograficzna oraz interaktywne zaproszenie dla widza w przestrzeni site specific.

„Pogranicze tańca” to projekt Polskiego Teatru Tańca współfinansowany przez Instytut Muzyki i Tańca. Tytuł projektu ma podwójne znaczenie – z jednej strony podkreśla chęć dotarcia z jubileuszowym spektaklem „45” w choreografii Jacka Przybyłowicza do geograficznego pogranicza Polski, z drugiej natomiast podkreśla graniczną rolę gatunku teatru tańca, rozpiętego między tańcem a teatrem.


Pełna trasa:
- 31.01.2020 Chełmski Dom Kultury

- 02.02.2020 Hrubieszowski Dom Kultury

- 04.02.2020 Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

- 06.02.2020 Zamojski Dom Kultury

- 08.02.2020 Tomaszowski Dom Kultury

Spektakl współorganizowany przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach Programu Zamówienia choreograficzne 2019.

Tomasz Beliński
Przemyskie Centrum Kultury  i Nauki ZAMEK
fot. Tomasz Beliński