„Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce” - w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu otwarto wyjątkową wystawę Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce” - w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu otwarto wyjątkową wystawę

„Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce” - wystawa w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu, fot. K. Szczepański

Okazją do prezentacji wystawy jest przypadający w 2023 r. okrągły jubileusz 20 lat od powstania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To także jubileusz 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictw kulturowego.

Na wystawie możemy zobaczyć to co najważniejsze i związane z niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Zespół ludzi czuwający nad niematerialnym dziedzictwem, ale i regionalnych depozytariuszy w tym: 

 • Perebory - nadbużańskie tradycje tkackie,
 • Zwyczaj dunajowania w Łukowej i okolicach,
 • „Turki” Grodziskie,
 • Flisackie tradycje w Ulanowie,
 • Brodaczy ze Sławatycz – zwyczaj pożegnania starego roku,
 • Plecionkarstwo w Polsce
 • oraz opisy dotyczące samego niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

„W przypadku niematerialnego dziedzictwa nośnikiem pamięci nie są mury, obiekty, forma architektoniczna, ale człowiek, który to dziedzictwo pielęgnuje” – powiedziała w piątek 19 maja otwierając wystawę na dziedzińcu Zamku w Sandomierzu - dyrektor Narodowego Instytut Dziedzictwa dr hab. Katarzyna Zalasińska. „Bez poczucia dumy ze swojej lokalności, tego, co otrzymaliśmy od swoich ojców i dziadów, nie uda się zachować niematerialnego dziedzictwa kulturowego” - dodała Dyrektor Instytutu.

Wystawa została objęta honorowym patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

Terminy i miejsca prezentacji wystawy:

 • Poznań – 29 kwietnia 2023, dziedziniec Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej,
 • Sandomierz – 19 maja 2023, dziedziniec Muzeum Zamkowego w Sandomierzu,
 • Łódź – 5 czerwca 2023, dziedziniec Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego,
 • Katowice – 22 lipca 2023, teren Muzeum Śląskiego,
 • Niemodlin – 15 sierpnia 2023, Zamek w Niemodlinie,
 • Ostrołęka – 21 września 2023, Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe obejmuje formy ludzkiej aktywności z zakresu kultury społecznej i duchowej. Według Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest ono definiowane jako: praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedza i umiejętności – oraz związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturowa – które wspólnoty, grupy i w niektórych przypadkach jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty oraz grupy w relacji z otoczeniem i zapewnia im poczucie tożsamości oraz ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania różnorodności kulturowej i ludzkiej kreatywności.

Krystian Szczepański