"Wokół wielkanocnej tradycji bębnienia" na Zamku w Janowcu. Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

"Wokół wielkanocnej tradycji bębnienia" na Zamku w Janowcu.

"Wokół wielkanocnej tradycji bębnienia" na Zamku w Janowcu, materiał organizatora

"Wokół wielkanocnej tradycji bębnienia" na Zamku w Janowcu – w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe daje podstawę do określenia własnej tożsamości, łączy pokolenia, jest śladem dawnych zwyczajów i pięknych tradycji. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego to wśród innych, cel który nam (Kantorówce) jest przypisany. Rok temu podjęliśmy pierwsze działania zmierzające do wpisania wielopolskiego Meusa na prestiżową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przez ten czas gromadziliśmy fotografie, teksty, a nade wszystko najważniejsze - opowieści i wspomnienia Wielopolan, depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa - do naszego Archiwum Historii Mówionej.

W sobotę 10 września 2022 r. dokonał się kolejny etap naszej drogi – udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa na Zamku w Janowcu, gdzie spotkaliśmy bębniarzy z 5 innych miejscowości, z różną historią, zwyczajami towarzyszącymi bębnieniu. Łączy je wszystkie bęben i Święta Wielkanocne!

Taraban w Zakrzówku stoi przez cały rok na dzwonnicy. W Wielkanoc wspinają się Tarabaniarze na ową i przez 6 godzin nieprzerwanie i naprzemiennie w bęben uderzają rytmicznie, rozpoczynają od 12 uderzeń. W Janowcu trakcie rezurekcji strzela się z tzw. „kalafiorów” i bębni podczas podniesienia. W niektórych miejscach bębniarze idą 10 km, inni muszą odwiedzić 100 domów w 6 godz.

Historię naszego bębna i związanego z nim Meusa przedstawił w swoim wykładzie w ramach inauguracji EDD na Zamku w Janowcu dr hab. Władysław Tabasz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej i Wiceprezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP –Oddziału Woj. Podkarpackiego.

Wielopolscy strażacy od dawna dbają o bęben i tradycje corocznych, wielkanocnych wędrówek na Wzgórze św. Jana. Niezwykle ważnym jest by zwyczaj ten przekazywany był z pokolenia na pokolenie i stale odtwarzany!

Specjalnie na tą okazję na zamkowym dziedzińcu zabębnili: Bogdan Siuśko Prezes OSP Wielopole Skrzyńskie, Bartłomiej Bujak Zastępca Naczelnika OSP Wielopole Skrzyńskie, oraz Druhowie OSP Wielopole Skrzyńskie: Tadeusz Pasela, Zbigniew Ozga, Patrycja Król i Szczepan Świerad, a także Bolesław Pazdan - wieloletni uczestnik wielopolskiego Meusa, bębniarz, społecznik. Nasze muzeum reprezentowała inicjatorka całego zamieszania Irena Walat Kierownik Kantorówki.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za niezwykłą, historyczną podróż. Bo przyznać trzeba, że było to historyczne, pierwsze spotkanie bębniarzy i tarabaniarzy!
Omówiliśmy bardzo ważne kwestie i dalsze kroki, które podejmować będziemy wspólnie by wpisać zwyczaj bębnienia wielkanocnego na krajową a być może w przyszłości na Europejską Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Już planujemy kolejne spotkania robocze i oficjalne. Jesteśmy w stałym kontakcie z Anną Sikorą-Terlecką z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która jest Koordynatorem regionalnym ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Dziękujemy Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa dr hab. Katarzynie Zalasińskej, Dyrektorowi Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym dr Piotrowi Kondraciukowi oraz Kierownikowi Oddziału Zamek w Janowcu Filipowi Jaroszyńskiemu za zaproszenie. Dziękujemy koordynatorom wydarzenia i kustoszom Oddziału Zamek w Janowcu Martynie Czerniak i Łukaszowi Rejowskiemu za gościnę.
Wszystkim uczestnikom za ich obecność i trud jaki wkładają by tradycja wielkanocnego bębnienia nie odeszła w zapomnienie.