24 lipca 2021 r. – Radio Biwak – audycja Polskiego Radia Rzeszów na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

24 lipca 2021 r. – Radio Biwak – audycja Polskiego Radia Rzeszów na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu

Audycja Polskiego Radia Rzeszów na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu, fot. T. Beliński

W minioną sobotę 24 lipca kultowa już audycja „zajrzała” na Zamek Kazimierzowski w Przemyślu, głównej siedziby Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.

„Radio Biwak” czyli letnia audycja Polskiego Radia Rzeszów na antenie jest już od 30 lat. Każda edycja to wielka przygoda dla stałych słuchaczy i możliwość zapoznania się z nowinkami regionalnego świata kultury, edukacji i spraw gospodarczych. Biwakowy camper w tym roku przemierza nasz region z hasłem „Radio Biwak jedziemy...”.

Gośćmi programu byli: dyrektor PCKiN ZAMEK Renata Nowakowska, artyści Voytek Soko Sokolnicki i prof. Andrzej Tatarski, Jadwiga Kurzyńska reprezentująca Teatr „Fredreum”, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl” Lucyna Rudawska oraz przewodnik PTTK w Przemyślu Marzena Opaluch. Całość koordynowała zapraszając do słuchania audycji redaktor Elżbieta Lewicka.

Szefowa przemyskiej instytucji kultury Renata Nowakowska przedstawiła genezę i cel powstania Międzynarodowego Przemyskiego Festiwalu Salezjańskie Lato, który właśnie trwa. Opowiadała o dokonaniach i realizacji projektów artystycznych w przeważającej części własnego autorstwa, przedstawiła również aktualną ofertę programową PCKiN ZAMEK skierowaną do wszystkich, bez względu na wiek i przekonania.

Gośćmi specjalnymi byli: światowej sławy tenor Voytek Soko Sokolnicki oraz wyśmienity pianista i pedagog prof. Andrzej Tatarski. Artyści dzień wcześniej wystąpili na zamkowym dziedzińcu w programie pt. „Pod niebem Przemyśla” w ramach XXI Międzynarodowego Przemyskiego Festiwalu Salezjańskie Lato. Muzycy opowiadali o tym wydarzeniu oraz o planach na przyszłość.

Jadwiga Kurzyńska, która reprezentowała Teatr „Fredreum” opowiadała o dokonaniach i najbliższych planach Towarzystwa Dramatycznego im. A. Fredry FREDREUM w Przemyślu.

Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl” Lucyna Rudawska nakreśliła 40-letnią historię tej tanecznej grupy, mówiła o jubileuszu, który przez panującą pandemię niestety nie odbył się, opowiadała również o planach i nowych dokonaniach.

Przewodnik PTTK w Przemyślu Marzena Opaluch w zajmujący i sugestywny sposób opowiedziała skądinąd bardzo ciekawą historię Zamku Kazimierzowskiego oraz legendy z im związane.

Przez cały czas trwania audycji na dziedzińcu Zamku Kazimierzowskiego odbywały się – dające dużo szczerej radości - zajęcia taneczno–ruchowe i warsztaty artystyczne dla dzieci.  
 

Tomasz Beliński
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
fot. Tomasz Belińsk