25 września 2022 r. – spektakl teatralny „Przesłuchanie człowieka” rzecz o Przemysławie Gintrowskim Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

25 września 2022 r. – spektakl teatralny „Przesłuchanie człowieka” rzecz o Przemysławie Gintrowskim

„Przesłuchanie człowieka” rzecz o Przemysławie Gintrowskim, fot. T. Beliński

Spektakl towarzyszący XXII Festiwalowi Poezji „Ogrody Poetów”

Przedstawienie „Przesłuchanie człowieka” jest próbą teatralnego odzwierciedlenia postaci Przemysława Gintrowskiego – kompozytora, twórcy muzyki filmowej, piosenkarza, inżyniera, nauczyciela, wykładowcy, barda opozycji demokratycznej czasów PRL, urodził się 21 grudnia 1951 r. w Stargardzie Szczecińskim, zmarł 20 października 2012 r. w Warszawie.

W widowisku udział wzięli: Adrianna Kieś, laureatka prestiżowych nagród teatralnych oraz Przemysław Tejkowski, aktor będący jednocześnie reżyserem spektaklu. Muzyka i aranżacja Jacek Chrobak, muzyka do piosenek Przemysław Gintrowski.

Oto Przemysław Gintrowski budzi się w przedsion­ku tamtego świata, a w kolumnie niebiańskiego światła czeka na niego Anioł… rozmowa artysty (w tej roli Przemysław Tejkowski, aktor i reży­ser spektaklu) z nadprzyrodzoną „Substancją” (Adrianną Kieś), trochę zmysłowa, trochę mi­styczna, krąży między anegdotą a metafizyką, a niebiańskie „łącza” sprawiają, że bohaterami dramatu stają się widzowie. Czy Anioł zawiedzie duszę Gintrowskiego do raju, czy może stanie się coś wręcz przeciwnego? Lecz nie uprzedzajmy… duet Tejkowski – Kieś wykreował pełne życia po­stacie, świetnym aktorstwem i świetnym śpiewa­niem dowiódł, że w naszych zepsutych czasach możliwy jest jeszcze teatr dostarczający szlachet­nych wzruszeń, teatr, który pięknie wypowiada proste prawdy.

Wojciech Czaplewski

Adrianna Kieś – absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie (2022). Związana z krakowskimi teatrami STU i Groteska oraz z Teatrem Żydowskim w Warszawie. Laureatka na­grody aktorskiej za rolę Sharon w dyplomowym przed­stawieniu Popatrz na mnie w reżyserii Ewy Kaim na Fes-tiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi.

Przemysław Tejkowski – absolwent krakowskiej PWST (1990). Pracował w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Teatrze Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Teatrze Bagatela w Krako­wie i Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. W latach 2007-2011 dyrektor Teatru im. Wandy Siemasz­kowej. Obecnie Prezes Zarządu Polskiego Radia Rzeszów.

Tomasz Beliński
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
fot. Tomasz Beliński