28 kwietnia 2022 r. – Kultura Wspiera Ukrainę – akcja Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK na finiszu Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

28 kwietnia 2022 r. – Kultura Wspiera Ukrainę – akcja Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK na finiszu

Kultura Wspiera Ukrainę – akcja Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK na finiszu, fot. T. Beliński

Bezpłatne zwiedzanie Zamku Kazimierzowskiego z przewodnikiem i ukraińską przewodniczką, zajęcia artystyczne m.in. plastyczne i taneczne, a także seanse filmowe to elementy, które składały się na akcję Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK pn. Kultura Wspiera Ukrainę.

Od marca do końca kwietnia, w każdy wtorek i czwartek w godz. 10.00 - 13.00, dla ukraińskich, wojennych uchodźców w każdym wieku, dzieci, młodzieży i dorosłych, Zamek Kazimierzowski stał otworem. Celem akcji było to, aby czas spędzony w zabytkowych murach był swoistą odskocznią, chwilą wytchnienia, zapomnienia o tym co się dzieje za wschodnią granicą. Miła i twórcza atmosfera sprawiała, że uśmiech malował się na twarzach naszych gości od początku do końca każdego dnia zajęć. Wniosek z tego prosty – cel został osiągnięty.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i czynny udział dyr. PCKiN ZAMEK Renata Nowakowska kieruje – nie licząc rzecz jasna pracowników PCKiN ZAMEK – do Pani Ivanny Matkovskiej, która od początku do samego końca pełniła rolę tłumacza, a także rozpowszechniała informację o tej szczytnej akcji wśród swoich rodaków. To dzięki zaangażowaniu Ivanny Matkovskiej wiele grup m.in. z Ukraińskiego Domu Ludowego w Przemyślu brało udział w zajęciach. Podziękowania za współpracę, dyr. Renata Nowakowska kieruje również do dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu.  


Tomasz Beliński
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
fot. Tomasz Beliński