35 lat Zespołu Tanecznego "Koralik" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

35 lat Zespołu Tanecznego "Koralik"

35 lat Zespołu Tanecznego "Koralik", materiały organizatora

Zespół Taneczny „Koralik”, działający w Centrum Kulturalnym w Przemyślu, 11 i 12 czerwca obchodził 35-lecie swojej działalności.

W jubileuszowym koncercie, który poprowadzili Ewelina Ferlejko  – absolwentka ZT „Koralik” i Tomasz Chudy, wystąpiły wszystkie obecne grupy Koralika, a także absolwenci zespołu (w wieku od 20 do 45 lat) oraz gościnnie Studio Aga z CK. Ponadto specjalnie na jubileusz przyjechali z Niemiec organizatorzy Festiwalu „Spotkań na Granicy” w których zespół uczestniczył dwadzieścia razy.

Na scenie zespół zaprezentował ponad 20 choreografii, w tym wiele nowych, a jako ciekawostkę należy dodać, że najstarsi absolwenci zatańczyli układ powstały w 1990 roku.

Kierownikiem, choreografem i instruktorem „Koralika” jest Dorota Pantuła-Ferlejko.

Podczas koncertu panowała wspaniała atmosfera, nie zabrakło wspomnień i licznych braw.