„Bardzo młoda kultura" – czytaj z PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Bardzo młoda kultura" – czytaj z PIK

W 2019 roku Centrum Kulturalne w Przemyślu już po raz drugi zostało jednym z 16 beneficjentów programu „Bardzo Młoda Kultura” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, będąc tym samym jedynym operatorem programu w województwie podkarpackim!

Program realizowany jest w latach 2019–2021, a jego celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce oraz polepszanie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji.

„Bardzo Młoda Kultura” zawiera koncepcję realizacji następujących elementów:

1. Prowadzenie spotkań organizacyjnych, informacyjnych i integracyjnych skierowanych do animatorów kultury, przedstawicieli instytucji kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych.
2. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla wymienionych wcześniej przedstawicieli.
3. Prowadzenie tzw. konkursów regrantingowych skierowanych do osób biorących udział we wcześniejszych działaniach.
4. Przeprowadzenie diagnozy regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową (identyfikacja podmiotów zajmujących się tego typu działalnością w regionie, określenie relacji występujących pomiędzy nimi, potencjałów i ograniczeń) oraz przedstawianie ich wyników.
5. Utworzenie portalu związanego z edukacją kulturową w regionie.

Dzięki temu uczestnicy programu będą mogli realizować swoje autorskie projekty z zakresu edukacji kulturowej. Zestaw powyższych komponentów realizowany będzie w każdym roku trwania zadania.

W bieżącym roku finansowanie otrzymało siedem projektów:

– Wojciech Ramus „Bieszczady. Słowa i Głosy”,

– Sylwia Kozak „Urban Sketching – świat szkicem widziany”,

– Katarzyna Grabka „Przemyśl to z Marianem – warsztaty artystyczne z Marianem”,

– Jolanta Mazur-Fedak „Sto lat na zad – obrazki z międzywojennego Sanoka”,

– Anna Piękoś „Teatr małego aktora”,

– Joanna Kostkiewicz „Animacja w teatrze”,

– Agnieszka Adamczyk „Słyszę – czuję – maluję”.

Już dziś zapraszamy do uczestnictwa w programie w przyszłym roku, a wszelkie informacje o nim znajdują się na stronie.

Partnerami Centrum Kulturalnego w Przemyślu są: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Rzeszowski Dom Kultury, Muzeum w Przeworsku – Zespół Pałacowo-Parkowy.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021.