Badanie potrzeb i work life balance – szkolenia online dla bibliotekarzy - czytaj z PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Badanie potrzeb i work life balance – szkolenia online dla bibliotekarzy - czytaj z PIK

Screen ze szkolenia

3-4 oraz 8-9 grudnia 2020 r. bibliotekarze z bibliotek publicznych powiatu jasielskiego w ramach projektu BiblioMOCNI w proMOCJji!  wzięli udziału w cyklu szkoleń online pn. „Badanie potrzeb dorosłych czytelników. Techniki badawcze, narzędzia online, praktyczne zastosowanie, analiza danych” oraz „Work life balance czy wypalenie zawodowe — równowaga, samoświadomość i budowanie własnych zasobów dla życia bez stresu”.

Szkolenia pozwoliły bibliotekarzom m.in. pozyskać wiedzę na temat technik i narzędzi analizy danych, a dzięki temu odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób przyciągnąć do biblioteki nowych użytkowników oraz zrozumieć potrzeby poszczególnych grup odbiorców, tak aby budować trwałe relacje na linii biblioteka/książka/bibliotekarz. 

Dodatkowo pracownicy bibliotek publicznych uczyli się budować wewnętrzną równowagę i radość bycia w zespole, trenowali rozwiązywanie problemów, rozwijanie kreatywności, pracę zbiorową oraz zacieśnianie relacji w zespole. Bibliotekarze mogli spojrzeć na swoją profesję w sposób holistyczny, przekonując się jednocześnie, że znalezienie wewnętrznej równowagi, wzmacnianie wzajemnych relacji i samoświadomości – sprzyja spełnieniu zawodowemu. Z kolei m.in. spełnienie zawodowe i radość z współtworzenia mogą stać się kluczem do świadomej i udanej promocji instytucji jaką jest biblioteka. Szkolenia wypełniła rozmowa, praca indywidualna, zbiorowa oraz dyskusja i refleksja. Przeprowadziły je trenerki: Justyna Gorgoń oraz Cecylia Bieganowska/Good Books/.

Współorganizator projektu: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.

Projekt BiblioMOCNI w proMOCji! dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.