BiblioMOCNI w proMOCji! Podsumowanie projektu MBP w Jaśle – czytaj z PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

BiblioMOCNI w proMOCji! Podsumowanie projektu MBP w Jaśle – czytaj z PIK

BiblioMOCNI w proMOCji! - zdjęcie z warsztatów, fot. MBP Jasło

Od września do grudnia 2020 br. bibliotekarze z bibliotek publicznych powiatu jasielskiego w ramach projektu „BiblioMOCNI w proMOCji!” wzięli udział w warsztatach oraz szkoleniach pozwalających poszerzyć zakres wiedzy merytorycznej, nabyć nowych umiejętności oraz poznać dobre praktyki na płaszczyźnie promocji działań wokół książki i biblioteki oraz kultury i życia społecznego.

15 września w ramach działania Kreuje(my) dla WAS! odbyły się 2 warsztaty rysunkowo-liternicze „KREATYWNY MARKER” prowadzane przez Renatę Sabę, piszącą i flipującą plastyczkę, projektantkę form użytkowych oraz kreatorkę prowadzącą Studio Grafiki Manualnej „Renata pisze”. W trakcie warsztatów pracownicy bibliotek publicznych poznali technikę pisania liter, operowanie cieniem, pracę z szablonem, narzędzia takie jak: brushmarkery, pióra do kaligrafii (tj. parallel peny), sposoby wyrażania emocji poprzez symbolikę emotikonów, ikon i strzałek. Za pomocą grafiki użytkowej i ozdobnej, wykorzystując suche PanPastele stworzyli mini historie komiksowe. A na zakończenie, wykonali plakaty promujące działania biblioteki.

3-4 oraz 8-9 grudnia 2020 r. w ramach działań: Pyta(my)WAS! oraz  Buduje(my)SIĘ! bibliotekarze wzięli udziału w cyklu szkoleń online pn. „Badanie potrzeb dorosłych czytelników. Techniki badawcze, narzędzia online, praktyczne zastosowanie, analiza danych” oraz „Work life balance czy wypalenie zawodowe – równowaga, samoświadomość i budowanie własnych zasobów dla życia bez stresu”.

Szkolenia pozwoliły pracownikom bibliotek publicznych m.in. pozyskać wiedzę na temat technik i narzędzi analizy danych, a dzięki temu odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przyciągnąć do biblioteki nowych użytkowników oraz zrozumieć potrzeby poszczególnych grup odbiorców, tak aby budować trwałe relacje na linii biblioteka/książka/bibliotekarz.  Dodatkowo pracownicy bibliotek publicznych uczyli się budować wewnętrzną równowagę i radość bycia w zespole, trenowali rozwiązywanie problemów, rozwijanie kreatywności, pracę zbiorową oraz zacieśnianie relacji w zespole. Bibliotekarze mogli spojrzeć na swoją profesję w sposób holistyczny, przekonując się jednocześnie, że znalezienie wewnętrznej równowagi, wzmacnianie wzajemnych relacji i samoświadomości – sprzyja spełnieniu zawodowemu. Z kolei min. spełnienie zawodowe i radość z współtworzenia mogą stać się kluczem do świadomej i udanej promocji instytucji jaką jest biblioteka. Szkolenia wypełniła rozmowa, praca indywidualna, zbiorowa oraz dyskusja i refleksja. Przeprowadziły je trenerki: Justyna Gorgoń oraz Cecylia Bieganowska/Good Books/.

  • Współorganizator projektu: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.

Projekt BiblioMOCNI w proMOCji! dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.