Biblioteka zbliża… - konferencja w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Biblioteka zbliża… - konferencja w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej

Biblioteka zbliża… - konferencja w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej, fot. KBP

„Biblioteka zbliża… od teorii do praktyki” to hasło konferencji, która 28 września 2022 r. odbyła się w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.

Wzięli w niej udział Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Bronisław Baran, Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krosna Grzegorz Półchłopek, przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz mieszkańców Krosna, bibliotekarze z Krosna i bibliotek samorządowych powiatu krośnieńskiego oraz goście z bibliotek Podkarpacia i Małopolski. 

Konferencja była jednym z wydarzeń odbywających się w ramach projektu „Biblioteka – miejsce spotkań twórczych!” w programie BLISKO (2022-2023), dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1.

Konferencję otworzyła Dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej Bogusława Bęben, witając jej uczestników i podkreślając, że hasło „Biblioteka zbliża” nie jest jedynie pustym sloganem a zdaniem oddającym w pełni codzienność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Bronisław Baran zwrócił się do dyrekcji, bibliotekarzy i gości z życzeniami, aby ta codzienność zbliżająca mieszkańców Krosna i regionu do dóbr kultury i do siebie nawzajem miała szansę się rozwijać bez względu na zawirowania społeczno-ekonomiczne z jakimi mierzą się obecnie państwa europejskie.

Monika Machowicz – instruktor KBP, koordynatorka projektu przedstawiła w krótkiej prezentacji założenia programu BLISKO oraz działania, które KBP podejmuje i będzie podejmowała w 2023 r., realizując projekt „Biblioteka – miejsce spotkań twórczych”. Następnie uczestnicy konferencji obejrzeli zrealizowany w ramach projektu film „Biblioteka zbliża… Krośnieńska Biblioteka Publiczna 75 lat na rzecz miasta i regionu”.

Po filmie swoje wystąpienie „Aktywizacja społeczności lokalnej do wspólnego działania – badania i oczekiwania” przedstawił dr Hubert Kotarski – socjolog, prodziekan Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podkreślał w nim, że biblioteki rozumiane w kategoriach „trzeciego miejsca” są swoistymi jądrami kreatywności w społecznościach lokalnych. Pobudzają i aktywizują członków tych społeczności do uczestnictwa w ofercie kulturalnej bibliotek ale i zachęcają do włączania się w ich tworzenie. Na ich atrakcyjność wpływają przestrzenie, oferta oraz dostępność technologii cyfrowych, ale zdecydowanie największe znaczenie w aktywizowaniu społeczności lokalnych mają ludzie – bibliotekarze oraz partnerzy i użytkownicy bibliotek. „Biblioteka będzie pusta bez ludzi”, podkreślał dr Hubert Kotarski.

Potwierdzeniem jego słów były wystąpienia przedstawicieli krośnieńskich fundacji i stowarzyszeń, od lat współpracujący z Krośnieńską Biblioteką Publiczną.

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, dr Tadeusz Łopatkiewicz, przedstawiając pokrótce historię SMZK oraz jego zasługi dla Krosna i regionu (ośmiotomowa monografia „Krosno. Studia z dziejów miasta i regonu”), podkreślał związki SMZK z biblioteką, w której członkowie Stowarzyszenia m.in. prezentują swoje odczyty i wystąpienia.

Z kolei Prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Irena Zajdel podkreślała, jak ważne dla krośnieńskich seniorów związanych z UTW są comiesięczne spotkania klubowe realizowane przez Filię nr 6 – Centrum Multimedialne. W bibliotece seniorzy nie tylko mogą dyskutować o książkach, obejrzeć film lub zaprezentować odwiedzane przez siebie ciekawe miejsca, ale również „oswoić” nowe technologie a nawet zaprezentować własną twórczość artystyczną.

Nie tylko zresztą seniorzy prezentują w bibliotece swoje prace plastyczne. Również dzieci i młodzież utalentowane plastycznie, nad którymi opiekę roztacza krośnieńska Fundacja dla Sztuki. Agnieszka Bielaska, Prezes Zarządu Fundacji wspominała pierwszą wystawę podopiecznej Fundacji, zrealizowaną w Filii nr 4 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej i przy okazji zapraszała na kolejną, której wernisaż będzie miał miejsce w Saloniku Artystycznym KBP już 12 października.

Jacek Buczyński, Prezes Zarządu Krośnieńskiej Fundacji Rozwoju podkreślał znaczącą rolę regionaliów w zbiorach Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, które niejednokrotnie stanowią istotną pomoc w przygotowywaniu scenariuszy widowisk realizowanych przez Fundację, odnoszących się do mało znanych wydarzeń historycznych, które odbywały się w Krośnie lub były z nim związane.

Natomiast Damian Piórko Ziemba, Prezes Fundacji GraTy, przedstawiając bogatą działalność fundacji (m.in. działania oparte na storytellingu, grywalizacji, fotografii i filmie) dziękował, że wielokrotnie mógł razem z innymi krośnieńskimi pasjonatami planszówek znaleźć miejsce dla rozwijania swoich pasji w pomieszczeniach krośnieńskiej biblioteki.

Dr Hubert Kotarski, podsumowując pierwszą część konferencji i analizując odpowiedzi zebrane w przeprowadzonej wśród jej uczestników ankiecie na temat wizji rozwoju Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, powiedział, że obraz placówki, jaki się z nich wyłania to „przestrzeń, w której każdy znajduje swoje miejsce”.

Po przerwie Zastępca Dyrektora Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej Elżbieta Staroń zaprosiła uczestników do wysłuchania prelekcji zaproszonych gości z bibliotek z Rzeszowa, Gorlic, Jasła i Chmielnika.

Barbara Balicka, Kierownik Wypożyczalni Muzycznej i Aldona Wiśniowska z Filii nr 5 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie mówiły o działaniach biblioteki podejmowanych we współpracy z rzeszowskimi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami (m.in. Regionalnym Stowarzyszeniem Twórców Kultury, Klubem Aktywnych Kobiet, Fundacją Koi Koi, Muzeum Dobranocek, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania czy Schroniskiem Kundelek).

Z kolei Joanna Kalisz-Dziki, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach opowiedziała o trzech dużych projektach realizowanych przez gorlicką bibliotekę: projekcie Partnerstwo Gorlickie, projekcie Świadkowie Lokalnej Historii oraz Festiwalu im. Zygmunta Haupta, który w tym roku będzie miał już swoją ósmą edycję.

Dorota Woźnica, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle w swoim wystąpieniu skupiła się na relacjach z czytelnikami, ale również z innymi jasielskimi instytucjami, podkreślając, że „zespół jest olbrzymim zasobem biblioteki” i wyjaśniając, jak przekształcono model pracy w bibliotece w Jaśle, by to właśnie zespół stanowił centrum wszelkich podejmowanych tam działań.

Wreszcie Sylwia Kozak z Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku opowiedziała o realizowanym w jej bibliotece projekcie „Makerspace BLISKO biblioteki”. Biblioteka w Chmielniku jest ubiegłorocznym beneficjentem programu BLISKO, Sylwia Kozak mogła więc podzielić się z uczestnikami konferencji swoimi spostrzeżeniami związanymi z realizacją projektu w pierwszym i drugim roku jego trwania. W swojej prezentacji zadała przewrotne pytanie: „razem jest łatwiej czy trudniej?” ale odpowiedziała na nie bez wahania: „razem jest łatwiej”.

Bez wątpienia zgodzili się z nią wszyscy uczestnicy konferencji.

Konferencja „Biblioteka zbliża… od teorii do praktyki” zbiegła się w czasie z jubileuszem 75-lecia Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, była więc okazją nie tylko do wymiany dobrych praktyk, doświadczeń i inspiracji merytorycznych, ale również wielu ciepłych słów i dobrych życzeń na przyszłość, które złożono Dyrekcji i pracownikom Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.