Bibliotekarz (ot)WARTY! - podsumowanie działań dla bibliotekarzy Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Bibliotekarz (ot)WARTY! - podsumowanie działań dla bibliotekarzy

Bibliotekarz (ot)WARTY! - podsumowanie działań dla bibliotekarzy, fot. MBP Jasło

Od maja do listopada 2021 r. bibliotekarze z bibliotek publicznych powiatu jasielskiego w ramach projektu „Bibliotekarz (ot)WARTY!” wzięli udział w warsztatach, szkoleniach oraz wizytach studyjnych pozwalających poszerzyć zakres wiedzy merytorycznej, nabyć nowe umiejętności oraz poznać dobre praktyki na płaszczyźnie animacji czytelnictwa.

W dniach 20-21.05.2021 r. pracownicy bibliotek publicznych powiatu jasielskiego w ramach projektu „Bibliotekarz (ot)WARTY!” wzięli udział w dwudniowym szkoleniu „Biblioteka – zawsze po drodze!”.
20 maja odbyło się szkolenie online „Nowe Technologie w animacji czytelnictwa”, prowadzone przez Łukasza Brauna (Good Books). Uczestnicy poznali trendy wśród nowych technologii wykorzystywanych w pracy z czytelnikami. Zapoznali się z narzędziami pomocnymi w  promocji działań upowszechniających czytelnictwo. Bibliotekarze nauczyli się jak kształtować informacyjną ofertę biblioteki zwiększając jej atrakcyjność dla odbiorców. Drugiego dnia – podczas „Laboratorium biblio praktyk – bibliotekarze praktycy podzielili się swoimi pomysłami nt. działań realizowanych we własnym otoczeniu. Wystąpienia stały się podstawą do dyskusji i wymiany doświadczeń.

24 czerwca 2021 r. bibliotekarze wzięli udział w wizytach studyjnych – w Filii w Trzcinicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach oraz w Bibliotece Biecz – zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle.

Wizyta w Trzcinicy była okazją do zapoznania się z biblioteczną przestrzenią, w wyremontowanej zabytkowej plebanii, a jednocześnie rozmowy na temat tego, w jaki sposób instytucja wpisuje się w lokalne otoczenie, jak odbierana jest jej działalność oraz jakie środki są podejmowane, aby pozyskać nowych użytkowników. 

Odwiedziny w Bibliotece Biecz pozwoliły zapoznać się z najnowszymi trendami architektonicznymi, a także podjąć dyskusję na temat tego, jak wskrzesić działalność biblioteki po zmianach i promować nowe, przeobrażone po remoncie miejsce. Uczestnicy dowiedzieli się o inicjatywach podjętych w celu podniesienia jakości usług bibliotecznych przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa kulturowego miasta.

Podczas obydwu wizyt był czas na wymianę poglądów i integrację środowisk bibliotekarskich.

W dniach 16-17 września 2021 r. bibliotekarze wzięli udział w warsztatach inspirowanych  MIASTOCHODZIKIEM (projektem miejskiego spacerownika), prowadzonych przez Pawła Kulę, animatora kultury, nauczyciela i artedukatora. Uczestnicy przemierzając miejskie przestrzenie obserwowali, słuchali i tworzyli własne historie. Zdobyte informacje i zrobione zdjęcia posłużyły do dalszej kreatywnej działalności. Bibliotekarze poznali techniki pracy ze słowem i obrazem, pozwalające na nowo odkryć znane miejsca i wykorzystać je w innowacyjny sposób. Wspólne wędrówki w poszukiwaniu inspiracji sprzyjały wzajemnej integracji uczestników warsztatów.

W dniach 20-26 października 2021 r. bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle zaprosili mieszkańców Jasła i powiatu jasielskiego do udziału w akcji, mającej na celu sprawdzenie, jak postrzegana jest biblioteka i jej oferta. Punktem wyjścia było wypełnienie ankiety dostępnej od 20 do 25 października w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. Osoby wypełniające ankietę otrzymały wyjątkowe pocztówki, zaprojektowane przez bibliotekarzy podczas warsztatów.

Finałem akcji w dniu 26 października był książkowy flashmob – ułożenie z książek napisu MBP. Wybrane książki uczestnicy akcji mogli zabrać ze sobą.

W dniu 17 listopada 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się szkolenie „Pokolenie „Z” w bibliotece. Techniki pracy, organizacja przestrzeni, budowanie oferty dla nowych pokoleń” prowadzone przez Alinę Łysak (Good Books). Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się czym charakteryzują się najmłodsze pokolenia i co najczęściej leży w zakresie ich zainteresowań. Co zrobić, aby młodzi chętniej korzystali z usług i zbiorów biblioteki, jakie pomysły można wykorzystać by lepiej zaaranżować atrakcyjną dla nich przestrzeń. Bibliotekarze poszerzyli również wiedzę o urządzeniach mobilnych i aplikacjach, z których korzystają wspomniani odbiorcy. Mogli się także zainspirować pomysłami na gry miejskie angażujące młodzież do działania oraz poznali najnowsze trendy w literaturze Young adult.

Współorganizator projektu:

  • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle,
  • Biblioteka Biecz, 
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury