Cyfrowa rewolucja w Tarnobrzeskim Domu Kultury Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Cyfrowa rewolucja w Tarnobrzeskim Domu Kultury

Plakat

Tarnobrzeski Dom Kultury otrzymał grant na zakup nowoczesnego sprzętu i szkolenia. Projekt znalazł się wśród zaledwie 200 zakwalifikowanych wniosków z całego kraju.

144 000 zł to kwota dofinansowania, jaką Tarnobrzeski Dom Kultury otrzyma z programu Konwersja cyfrowa domów kultury. Projekt przygotowany przez TDK znalazł się w gronie zaledwie 200 zakwalifikowanych przez Narodowe Centrum Kultury do realizacji, spośród aż ponad 1200 złożonych z całej Polski wniosków. Celem tego programu jest wyposażenie domów kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań online lub w sposób cyfrowy. Realizacja programu jest elementem rządowych działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19.

Tarnobrzeski Dom Kultury planuje m.in. zakup nagłośnienia, sprzętu do transmisji internetowych, mobilnego studia nagrań, akcesoriów dla niedosłyszących, oprogramowania i licencji. W planie są również szkolenia dla pracowników z zakresu nowych technologii i obsługi zakupionego sprzętu. Realizacja potrwa do czerwca przyszłego roku. Nie jest wymagany wkład własny, a zatem projekt będzie w całości realizowany z grantu.

Jest to kolejny projekt Tarnobrzeskiego Domu Kultury, który zyskał zewnętrzne dofinansowanie. Wcześniej zadecydowano o przyznaniu 48 000 zł na organizację II Festiwalu Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza. W zeszłym roku pierwsza edycja z powodu pandemii odbyła się w całości online. Tegoroczna zaplanowana jest na jesień i rozłożona na kilka ciekawych, nowych inicjatyw. Pieniądze pochodzić będą z programu Edukacja Kulturalna realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Renata Domka