Finał projektu TEATR W SIECI/ NATENCZAS – czytaj z PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Finał projektu TEATR W SIECI/ NATENCZAS – czytaj z PIK

Plakat

14 grudnia na platformie YouTube oficjalnie zakończono i podsumowano działania w ramach projektu TEATR W SIECI/NATENCZAS, który Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zrealizował ze szkołami z województwa podkarpackiego.

Działania były częścią programu pn. "Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19będącego inicjatywą Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Projekt

Prace nad projektem TEATR W SIECI/NATENCZAS rozpoczęto w kwietniu br., a jego celem było wsparcie nauczycieli i uczniów, którzy w związku z pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami, zostali zmuszeni do odbywania lekcji i zajęć dodatkowych w formie zdalnej. Rzeszowski teatr postanowił pomóc im w podtrzymaniu i rozwijaniu teatralnych zainteresowań. W ramach projektu udało się zrealizować, aż trzy różne zadania:

 • Teatr w domu, czyli udostępnienie szkołom wideoprojekcji wybranych spektakli z repertuaru teatru (wzięły w nim udział 103 placówki);
 • Warsztaty teatralne, czyli zajęcia, które wokół wybranego tekstu literackiego prowadzili z uczniami aktorzy (wzięło w nim udział 26 placówek, w tym 138 uczniów);
 • Konkurs recytatorski „Polska poezja religijna” z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego poprzedzony konsultacjami online w zespołach uczeń-aktor (wzięło w nim udział 21 placówek, w tym 33 uczniów).
Działania online

Jak wskazują powyższe liczby, wszystkie spotkały się z ogromnym zainteresowaniem szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Realizacje zadań trwały od maja (z wakacyjną przerwą) do października/grudnia 2020 roku. W wirtualną pracę z uczniami zaangażowało się niemal cały zespół aktorski Siemaszkowej. Efektem spotkań online są drobiazgowo przygotowane wykonania utworów polskiej i światowej literatury oraz recytacje wierszy religijnych.

Niestety, ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną i kolejne obostrzenia nie udało się przeprowadzić choć części zajęć w realnej rzeczywistości. Zmianie musiała ulec także koncepcja finału projektu. Zamiast występów na scenie, wspólne dokonania uczniów i aktorów zostały zaprezentowane w wideoprezentacji. Zdalnie obradowało także Jury konkursu „Polska poezja religijna” w składzie:

 • Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego - Robert Godek,
 • Podkarpacki Kurator Oświaty - Małgorzata Rauch,
 • Dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej - Jan Nowara, 
 • Pełnomocnik dyrektora Teatru - Jagoda Skowron,

Jurorzy obejrzeli i ocenili nagrane przez uczniów prezentacje wierszy.

Jak zgodnie przyznają biorący udział w projekcie uczniowie, nauczyciele i aktorzy, praca nad nim była niesamowicie rozwojowym doświadczeniem, dającym ogromną satysfakcję.  Pomimo, że do tej pory zespołom aktor-uczeń nie udało się spotkać w realnej rzeczywistości, wszyscy wciąż mają nadzieję, że nadejdą lepsze czasy, które takie spotkanie umożliwią.

Laureatami konkursu „Polska poezja religijna” zostali:
 • I Nagroda: Kamila Kucharzyk, klasa VIII, Szkoła Podstawowa w Czudcu (aktor prowadzący Karol Kadłubiec),
 • II Nagroda: Sabrina Mechtoub, klasa VII, Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Pawła Komborskiego w Przysietnicy (aktor prowadzący Robert Żurek),
 • III Nagroda: Adrian Krzych, klasa III, Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Lubaczowie (aktorka prowadząca Justyna Król).
Wyróżnienia:
 • Filip Birnbach, kl. III, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach (aktorka prowadząca Magdalena Kozikowska-Pieńko),
 • Amelia Chmielowska, kl. VII, Szkoła Podstawowa w Wojtkowej (aktor prowadzący Karol Kadłubiec),
 • Gabriel Gryniewicz, kl. VII, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach aktorka prowadząca Magdalena Kozikowska-Pieńko),
 • Maciej Kruk, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Wojtkowej (aktor prowadzący Karol Kadłubiec)

Nagrodzone recytacje oraz rejestracja finału projektu dostępne są na kanale YouTube - link do filmu.