Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Organizator Festiwalu Kultury Lasowiackiej: Województwo Podkarpackie

Koordynator Festiwalu: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.