Jak rodzice z małymi dziećmi korzystają z kultury – raport z badania Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Jak rodzice z małymi dziećmi korzystają z kultury – raport z badania

Infografika

Sztuka dla sztuki czy dla ludzi? Wydawałoby się, że w XXI wieku kultura wychodzi do ludzi, staje naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. Instytucje wiedzą, że jeśli nie otworzą się na swoich odbiorców, nie uczynią kontaktu z kulturą i sztuką przyjaznym, powszechnym i dostępnym, zostaną zapomniane. Dlaczego więc nadal istnieją miejsca, które są niedostosowane do potrzeb wszystkich odbiorców?

Rodzice małych dzieci chcą korzystać z instytucji kultury. Uznają, że takie placówki, jak muzea, galerie sztuki czy teatry mają wartość edukacyjną i pragną, żeby ich dzieci się rozwijały. Jednak aż 64% ankietowanych deklaruje, że od kiedy mają dziecko, rzadziej odwiedzają instytucje kultury. Co ich zatem powstrzymuje przed odwiedzaniem tych miejsc wraz z pojawieniem się nowego członka rodziny?

Rodzice chcą korzystać z kultury, ale się boją

Pierwszą i najważniejszą przeszkodą jest po prostu strach. 75% rodziców uważa, że wizyta w instytucji kultury z małych dzieckiem to źródło stresu. Boją się tego, że nie będą mieli gdzie przewinąć dziecka, nakarmić, a nawet usiąść. Aż 61% respondentów powiedziało, że było zmuszonych opuścić wydarzenie bądź wyjść z instytucji kultury, ponieważ potrzeb dzieci nie dało się zaspokoić na miejscu. To sprawia, że każda kolejna wizyta obarczona jest obawą, że sytuacja się powtórzy. Rodzice rezygnują więc z wizyt w muzeach czy galeriach na rzecz innych aktywności.

Do tego dochodzi strach przed reakcją personelu. Rodzice mają obawy, że pracownicy nie rozumieją potrzeb i możliwości dzieci, będą zwracać im uwagę na „niewłaściwe zachowanie”, jak choćby hałas. Miejsca też nie są zorganizowane zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców. Zatem eksplorowanie zbiorów kultury jest utrudnione lub niemożliwe.

Kto decyduje o wyborze miejsca?

Z badania wynika, że współcześnie aż 3/4 rodziców liczy się ze zdaniem dziecka co do wyboru instytucji kultury, którą odwiedzą. Dla części z nich zdanie dzieci jest decydujące. Co to oznacza dla placówek? Wizyta musi być przeżyciem, musi nieść niepowtarzalne wrażenia. Jeśli będą to powtarzalne struktury, dzieci na pewno nie będą chciały wracać. Dlatego projektowanie wizyty w muzeum jako przeżycia ma ogromne znaczenie.

Ważna jest też łatwość korzystania przez dziecko z zasobów danego miejsca. Przestrzeń dostosowana do możliwości małego odbiorcy jest ogromnie istotna - podwyższenia, eksponaty na odpowiedniej wysokości, czytelne i łatwe do zrozumienia opisy czy interaktywne ekranu ułatwiają dzieciom korzystanie z zasobów kultury.

Co i jak można poprawić

Instytucje kultury coraz chętniej podchodzą do wizyt rodzinnych. Chcą się dostosować do ich potrzeb, jednak nie wiedzą jak to zrobić lub obawiają się wysokich kosztów. Okazuje się jednak, że w bardzo prosty sposób można rodzicom ułatwić wizytę w muzeum czy galerii.

Najważniejsza jest bowiem profesjonalna i pomocna kadra. Rodzice szukają miejsc, gdzie pracownicy są wyrozumiali i przyjaźni. Drugą ogromnie ważną, a łatwą do zorganizowania, kwestią jest miejsce do siedzenia. Sofa czy zwykła ławka może znacząco wpłynąć na komfort wizyty w placówce - na takie ułatwienie wskazało aż 51% ankietowanych. Na kolejnym miejscu jest możliwość dotykania przedmiotów, co wpływa na komfort rodzica, ale też trafia w potrzeby poznawcze najmłodszych gości. Ankietowani rodzice w zaskakującym stopniu cenią nowoczesne rozwiązania!

Link do pełnego raportu.

O badaniu

Przebadaliśmy 1000 rodziców obu płci ze wszystkich województw, którzy mają dzieci w wieku 0-6 lat (N=1000, próba ogólnopolska). Przebadane rodziny różnią się między sobą sytuacją materialną, ilością osób w gospodarstwie domowym czy wykształceniem. Badanie zostało przeprowadzone jesienią 2020 r. metodą CAVI

Rodzic w mieście to fundacja, która powstała z potrzeby reprezentacji w debacie publicznej rodziców żyjących w miastach. Głośno mówimy o potrzebach rodziców, pełnym prawie do korzystania z miasta, swobodnego i bezpiecznego poruszania się po nim, godnej pracy, czyli takiej, która pozwala na rozwijanie ambicji zawodowych i jednoczesne życie w rodzinach.

Więcej informacji o działaniach Fundacji można znaleźć tutaj:

Oficjalne omówienie raportu odbędzie się 29 marca o godzinie 10:00 - zapisy online.