Kapela Brodów - Krakowiaki Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Kapela Brodów - Krakowiaki

Kapela Brodów - Krakowiaki, materiały organizatora

Co znalazło się na płycie? „Koników siedem” się tu Państwo nie doszukacie. Będą za to różne rodzaje muzyczne: od ballady przez tańce – także takie, które grano i śpiewano przy kołysce i trumnie–po dziwne i ekscentryczne faktury muzyczne - informuje Witek Broda z Zespołu.

Krakowiak to nie tylko taniec. To przede wszystkim rytm. Rytm specyficznie polski, wyjątkowy.

Spis utworów:

 1. Krakowiak Kołkowskiego– zapisany w Sędziszowie od Władysława Kołkowskiego (ur. 1919). Ze zbiorów archiwum ISPAN w Wa-wie  2:16
 2. „A we wielgo niedziele poszła panna po ziele"– ballada od Sokołowa Małopolskiego w rytmie krakowiaka. Ze zbiorów Bartosza Gałązki    1.53
 3. Krakowiak Czyżyckiego – zapisany od Stanisława Czyżyckiego (ur. 1904) ze wsi Wojakowa. Ze zbiorów archiwum ISPAN w Wa-wie     2:19
 4. Krakowiak łajdak – zapisany od Wincentego Zarębskiego (ur. 1910) i jego kapeli w okolicach Opatowa. Ze zbiorów archiwum ISPAN w Wa-wie   2:43
 5. Pierwszy krakowiak Harcusia– zapisany od Juliana Harcusia (ur.1895) we wsi Iwkowa. Ze zbiorów archiwum ISPAN w Wa-wie 2:04
 6. „Walek sprawił tłuste raki” – pastorałka klasztorna od Kozodrza w rytmie krakowiaka. Ze zbiorów Bartosza Gałązki  2:32
 7. Krakowiak światowy – zapisany w Sędziszowie od Władysława Kołkowskiego (ur. 1919). Ze zbiorów archiwum ISPAN w Wa-wie 2:20
 8. „Miałam Ci ja w sercu Jezusa” – pieśń religijna wariantod Frysztaka 2:25
 9. Krakowiak Wiśniewskiego – zapisany najprawdopodobniej od Józefa Wiśniewskiego (ur. 1899) ze wsi Słona. Ze zbiorów archiwum ISPAN w Wa-wie 1:42
 10. Krakowiak z Mazowsza – z tomu „Mazowsze”Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga 3:26
 11. „Pomału Józefie, pomaluśku, proszę…” – pastorałka w rytmie krakowiaka, melodia klasztorna spod Kolbuszowej. Ze zbiorów Bartosza Gałązki  3:33
 12. Krakowiak od Sędziszowa – zapisany od Władysława Kołkowskiego (ur. 1919). Ze zbiorów archiwum ISPAN w Wa-wie 2:18
 13. Krakowiak na okrężne – z Tomu „Krakowskie” Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga1:16
 14. Krakowiak Kuropatwy –zapisany od Władysława Kuropatwy (ur. 1924) we wsi Jastrzębia. Ze zbiorów archiwum ISPAN w Wa-wie 1:57
 15. Calenda z tabulatury organowej Jana z Lublina  1:44
 16. Krakowiak gibnięty –zapisany w Bruśniku od Stanisława Wojtasa (ur. 1889).Ze zbiorów archiwum ISPAN w Wa-wie 0:50
 17. Drugi krakowiak Harcusia– zapisany od JulianaHarcusia (ur.1895) we wsi Iwkowa. Ze zbiorów archiwum ISPAN w Wa-wie  1:50
 18. Krakowiak suwany –zapisany w Sędziszowie od Władysława Kołkowskiego (ur. 1919). Ze zbiorów archiwum ISPAN w Wa-wie  1:46
 19. „Czemu mię tak prędko bierzesz z tego świata" – krakowiak pogrzebowy z Gnojnicy. Ze zbiorów Bartosza Gałązki  2:56
 20. „Hej! Służyła u pana…"– pieśń w rytmie krakowiaka z okolic Krosna. Ze zbiorów Bartosza Gałązki 0:44
 21. Kołysanka –  krakowiak z Mazowsza 1:30
 22. Krakowiak –utwór na fortepian Zygmunta Nosowskiego 2:52
Skład zespołu:
 • Witold Broda : skrzypce – 7, 10, 12, 13, 16, 21; skrzypce sekund – 1, 4, 6, 9, 18;  drumla – 2; lira korbowa – 11,
 • Mirosław Feldgebel : regał – 15; fortepian – 22,
 • Maciej Filipczuk : skrzypce – 1, 3, 4, 6, 7, 12, 16, 18, 19; skrzypce sekund – 7, 9, 10, 13,
 • Paweł Iwaszkiewicz : gaita – 1, 5, 9; dulcian – 14; kozioł wielki – 17, 19; fujarka – 10,
 • Katarzyna Kapela : śpiew – 2, 6, 8, 11, 19, 20; skrzypce – 1, 3, 4, 7, 18; skrzypce sekund: 9, 10, 12, 13,
 • Jakub Mielcarek : Kontrabas – 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18,
 1. Nagrano: Listopad 2021 (Nowica,Warszawa)  produkcja muzyczna : Maciej Kudłacik.
 2. Autor okładki : Bartosz Rejmak,  koordynacja, redakcja: Regina Pazdur.
 3. Wydawca:  Fundacja „Memo”, fundacjamemo.pl.

Serdecznie dziękujemy Bartoszowi Gałązce, Jackowi Jackowskiego i Tomaszowi Nowakowi za pomoc w dotarciu do materiałów źródłowych.

O tańcu

Źródła krakowiaka całkowicie tkwią w kulturze chłopskiej. Taniec ten mozolnie dobijając się do świadomości narodowej od schyłku XVIII wieku nie tylko zyskał wyjątkową pozycję patriotycznej manifestacji polskości i znakomitej ścieżki edukacji ruchowej najmłodszych pokoleń, lecz również utorował drogę dla innych tańców ludowych, a przez to przyczynił się do demokratyzacji życia społecznego. Tańce wiejskie będące źródłem późniejszych krakowiaków swoim zasięgiem obejmowały historyczny obszar małopolski, chociaż charakterystyczne ugrupowania rytmiczne sięgają daleko na wschód. Pierwsze przekonywujące opisy tańców chłopskich z małopolski znajdujemy dopiero w pracach XIX-wiecznych badaczy kultury polskiej i zbieraczy polskiego folkloru. T. Nowak jest zdania, iż nie było jednej formy tańca z okolic Krakowa, którą moglibyśmy nazwać wspólną nazwą. Potwierdza to też Kolberg stosując różne nazwy na te tańce, m. in. suwany, zachodny, z góry, góral, hosiany, liska, cichy i in.. Z kolei późniejszy taniec narodowy określany jako krakowiak, to nic innego, niż zlepek różnych przejawów tańca z okolic Krakowa do muzyki o zbliżonym charakterze. Geneza i historia omawianego tańca jest niezwykle bogata, interesująca i ... mało znana. Pragniemy ja przybliżyć w przystępnej popularnonaukowej formie.

Płytę można zamówić, wypełniając formularz online.


Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym:

 • Województwa Małopolskiego,
 • Województwa Podkarpackiego,
 • Fundacji Tomasza Gałka Perspektywy,
 • Miśkowicz Inwestycje Sp.J.,
 • Warszawskiej Spółdzielni Handlowej "Fala",
 • Fundacji Memo.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Autorów Zaiks. Projekt okładki Bartosz Rejmak-Manufa.