KULT-ura DIALOGU – warsztaty komunikacji werbalnej i niewerbalnej Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

KULT-ura DIALOGU – warsztaty komunikacji werbalnej i niewerbalnej

KULT-ura DIALOGU – warsztaty komunikacji werbalnej i niewerbalnej, fot. MBP Jasło

22-23 listopada 2021 w ramach projektu „Biblioteka – (ot)WARTA PRZESTRZEŃ!” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyły się warsztaty z Barbarą Sokołowską – doktorem nauk humanistycznych, krytykiem literackim, cenioną polonistką z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zajęcia poświęcone były zagadnieniu komunikacji we współczesnej kulturze. Licealiści zastanawiali się jakie elementy wpływają na przekaz informacji w stosunkach międzyludzkich i próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, co ma znaczenie w budowaniu odpowiednich społecznych relacji. Komunikacja jest skomplikowanym procesem przekazywania i odbioru sygnałów zachodzących między nadawcą i odbiorcą, na które wpływ mają zarówno czynniki werbalne jak i niewerbalne. Do werbalnych zaliczamy słowa, zarówno mówione jak i pisane, niewerbalne to m.in.: gesty, mimika twarzy, mowa ciała, kontakt wzrokowy, dotyk, dobór stroju, a nawet wybierane przez nas fasony, kolory czy wzory ubrań. Przy odczytywaniu przekazu – dekodowaniu nie należy zapominać o kontekście sytuacyjnym.

Istnieją dwa typy przekazywania informacji: komunikat typu JA - mówi o reakcji, jaką w nas wywołało zachowanie drugiej osoby, o naszych uczuciach, o tym co nas boli i czego potrzebujemy, natomiast komunikat typu TY - skupia się na nieodpowiednich zachowaniach innej osoby, jest oskarżycielski, oceniający odbiorcę. Podczas prostego ćwiczenia uczniowie próbowali przekształcić negatywne w wymowie przekazy, wyrażające to co myślimy o sobie, tak aby ostatecznie nie były nacechowane pejoratywnym znaczeniem. Okazało się, że zakorzenione w naszej podświadomości przekonania sprawiły, że nie było to proste zadanie.

Dzięki odgrywaniu przykładowych scenek sytuacyjnych, uczestnicy przekonali się, że odpowiednia komunikacja warunkuje tworzenie prawidłowych relacji we wszystkich przestrzeniach życiowych: w rodzinie, w grupach rówieśniczych, kontaktach towarzyskich i przyjacielskich, w środowisku nauki i pracy.  

Współorganizatorzy projektu:

  • Jasielski Dom Kultury,
  • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle,
  • Muzeum Regionalne w Jaśle,
  • Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "MAMY NADZIEJĘ".

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.