Małe Granty, wielkie szanse! Nawet 10 000 zł na działania z młodzieżą! Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Małe Granty, wielkie szanse! Nawet 10 000 zł na działania z młodzieżą!

Plakat

Konkursie Małe Granty, organizowanym w ramach Programu Równać Szanse. Można w nim trzymać aż do 10 000 zł na realizację półrocznego projektu z młodzieżą.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych działających w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.

Cel konkursu

Naszym celem jest rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych młodych ludzi, które pozwolą im odnosić sukcesy. W projektach biorą udział młodzi ludzie w wieku 13-19 lat pracując pod okiem koordynatora zgłaszającego daną inicjatywę.

Termin

Termin składania wniosków upływa 25 maja 2022.

Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć pod linkiem: https://s.rownacszanse.pl/malegranty