Naukowiec i poeta – dr Ryszard Oleszkowicz w jasielskiej Bibliotece Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Naukowiec i poeta – dr Ryszard Oleszkowicz w jasielskiej Bibliotece

Ryszard Oleszkowicz w jasielskiej Bibliotece, fot. MBP Jasło

28 marca 2023 roku, gościem cyklu „Rozmowy o Regionie” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle był dr nauk humanistycznych, historyk, regionalista oraz poeta – Ryszard Oleszkowicz.

Autor dokonał syntezy własnego życia, dzięki czemu słuchacze mogli poznać jego sferę prywatną i zawodową a także miejsca, które ukształtowały jego światopogląd.

"Wszystko zaczęło się w Skołyszynie, gdzie słuchając opowiadań i wspomnień swojej Babci, zaraziłem się bakcylem historii" – wspominał.

Ziemia skołyszyńska to „kraj lat dziecinnych”, do którego zawsze chętnie wraca. Ten czas zaowocował późniejszymi monografiami: „Parafia Skołyszyn 1986-1996” (1996) i „Skołyszyn. Zarys monograficzny” (1998), która jak podkreślił, posłużyła Radzie Gminy w opracowaniu herbu Gminy Skołyszyn.

Nauka w jasielskim liceum była ważna pod względem intelektualnym i duchowym. W tym okresie także zainteresował się konspiracją poakowską, efektem czego były artykuły w „Obiektywie Jasielskim” i „Studiach Rzeszowskich”. Bardzo sobie ceni współpracę ze Zdzisławem Świstakiem, dzięki której powstały m.in. publikacje: „Jasielska agora w ilustracjach”, opracowanie kilkudziesięciu haseł do „Encyklopedii Jasła”.

Etap nauki w Krakowie to czas dynamicznego kontaktu ze sztuką oraz obcowania z zabytkami,  szczególnie ważna Biblioteka Opactwa Cystersów w Mogile, ale także pierwszy artykuł naukowy do Biuletynu Studenckiego Koła Naukowego Historyków, bal karnawałowy 
w Duszpasterstwie Akademickim „Na Miasteczku”. W efekcie współpracy z ks. Antonim Miciakiem powstaje monografia „Duszpasterstwo Akademickie Na Miasteczku 1958-2008”.  Postacią szczególnie ważną dla dr Oleszkowicza był prof. Tomasz Strzembosz, pod którego kierunkiem rozpoczął pisanie doktoratu. Częstochowa – miasto pielgrzymek, to równie istotne  dla jego dalszego rozwoju wspomnienie Światowych Dni Młodzieży w 1991 r., odebranie doktoratu w 2018 r. w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza, a także wygłoszenie wykładu „Oficer mocny Bogiem. Kapitan pilot Władysław Polesiński (1906–1939)” na Ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej: „Bóg, Honor, Ojczyzna imponderabilia w wojsku, aparacie bezpieczeństwa i służbach specjalnych” w 2022 r.

Warszawa to czas intensywnej pracy w służbie dla państwa, gdzie został oddelegowany do pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie jest wykładowcą w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, co sprawia mu wiele radości i satysfakcji. W czasie wolnym odwiedza Muzeum Historyczne aby kontemplować urodę ikon i spoglądać na dzieła Zdzisława Beksińskiego.

Późny debiut poetycki jest świadomym działaniem. Jego poezja zadaje sporo pytań – życiu i światu. Dużo tu emocji, filozofii i intelektualnych rozważań – odchodzenia i samotności.

"Tomik poezji jest przemyślany, dojrzały emocjonalnie, bardzo intymny, niezwykle delikatny i zarazem miękki, czuć w nim również skromność oraz zachwyt człowiekiem i otaczającym go światem" – czytamy w jednej z  recenzji.

Dopełnieniem wspomnień była recytacja wierszy przez Czarka Papaja. Wysłuchaliśmy m.in.: „Kiedyś na pewno odejdę”, „Smukła gibka sosna”, „Źrenice nasze”, „Mówią o Sokratesie”.

MBP w Jaśle