Niepodległa, Niepokorna: Grand Prix dla Karoliny Polak Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Niepodległa, Niepokorna: Grand Prix dla Karoliny Polak

VI Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej "Niepodległa, Niepokorna", fot. JDK

Ponad 80 uczestników zgłosiło się do VI Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej "Niepodległa, Niepokorna". Tegoroczna edycja dotyczyła dwóch rocznic: 80. Powstania Warszawskiego oraz 35. Odrodzenia Niepodległej Polski. Przesłuchania odbyły się 21 maja br. w Jasielskim Domu Kultury. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia oraz Grand Prix, które otrzymała Karolina Polak.

"Do tej pory w żadnej edycji tego konkursu nie było aż tylu uczestników. Bardzo mnie to cieszy, bo wszyscy, którzy recytują i śpiewają są najbardziej wrażliwi i czuli na piękno polskiej mowy i piosenki" – powiedziała Helena Gołębiowska, zastępca dyrektora Jasielskiego Domu Kultury, rozpoczynając konkurs.

Celem tego wydarzenia jest przypomnienie ważnych rocznic historycznych poprzez prezentację poezji i pieśni patriotycznych, wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych oraz upowszechnienie wśród młodzieży piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej i kultury żywego słowa, pogłębianie wśród młodzieży szkolnej znajomości polskich pieśni i wierszy o tematyce patriotycznej, zainspirowanie do poszukiwania utworów mało znanych i zapomnianych oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej.

Podczas konkursu młodzi prezentowali twórczość m.in.:

 • Czesława Miłosza,
 • Anny Świrczyńskiej,
 • Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
 • Melchiora Wańkowicza,
 • Poli Braun,
 • Heleny Brzozowskiej,
 • Kornela Ujejskiego,
 • Edwarda Eugeniusza Chudzyńskiego,
 • Wisławy Szymborskiej,
 • ks. Józefa Tischnera,
 • Jana Pawła II
 • wielu innych autorów.

Komisja konkursowa w składzie:

 • Bernardyna Węgrzyn-Chojnowska (aktorka, instruktor teatralny w JDK),
 • Elwira Szpak (muzyk, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Jaśle),
 • Katarzyna Koczwara (filolog, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle)

oceniała recytacje i piosenki w trzech kategoriach wiekowych: 10-13 lat,  14-18 lat oraz powyżej 18 roku życia.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych dostępna jest na www.jdkjaslo.pl.

JDK