Pierwsza taka Rada w Krośnie – młodzi będą doradzać dyrektorowi instytucji kultury Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Pierwsza taka Rada w Krośnie – młodzi będą doradzać dyrektorowi instytucji kultury

Młodzieżowa Rada Muzeum, materiały organizatora

W środę 22 marca na posiedzeniu inauguracyjnym dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie Marta Rymar powołała Młodzieżową Radę Muzeum. Radni wybrali przewodniczącego, otrzymali legitymacje członkowskie – od teraz będą aktywnie działać, aby przybliżyć ofertę muzeum młodym, będą też dysponować budżetem na własne inicjatywy ale przede wszystkim doradzać dyrektorowi.

Swoją kandydaturę na członka Młodzieżowej Rady Muzeum Rzemiosła w Krośnie można było zgłaszać przez miesiąc. Do pełnienia tej funkcji muzeum zaprosiło uczniów krośnieńskich szkół ponadpostawowych.

W skład Rady weszło 8 osób:

  • Zuzanna Kalicińska,
  • Karolina Kaczkowska,
  • Jakub Kielar,
  • Maria Rymar,
  • Przemysław Płatek,
  • Olga Zając,
  • Karolina Bargiel
  • Karolina Zubik.

Są to uczniowie: 1 LO im. Mikołaja Kopernika, ZS Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza, Państwowego Liceum Szkół Plastycznych oraz ZSP nr 1 im. Jana Szczepanika.

Rada będzie współpracować z pracownikami muzeum, proponować i współorganizować wydarzenia, tak by były one atrakcyjne dla młodego pokolenia, konsultować ofertę muzeum, zgłaszać wnioski i opinie, a także realizować własne pomysły dzięki budżetowi przyznanemu przez Dyrektora Muzeum w kwocie 5000 zł na rok. Będą mogli za pośrednictwem muzeum wnioskować o środki zewnętrzne na realizację ciekawych wydarzeń i inicjatyw.

"Nasza instytucja prężnie się rozwija, chcemy współpracować z młodymi, pytać ich o zdanie, słuchać – także w kontekście zmian i inwestycji, które przed nami" – mówi dr inż. Marta Rymar, dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Na posiedzeniu inauguracyjnym młodzież wybrała Prezydium Rady. Przewodniczącym został Przemysław Płatek, Zastępcą Maria Rymar, a Sekretarzem Karolina Kaczkowska.

"Cieszy mnie energia i zapał jaki jest w tych młodych osobach, inicjatywy i pomysły, które padły już na pierwszym spotkaniu" – mówi Magdalena Czelna-Mikosz, która z ramienia muzeum będzie koordynować pracę Radnych.

Kadencja Młodzieżowej Rady Muzeum Rzemiosła w Krośnie potrwa dwa lata. To pierwsza tego typu rada w Krośnie i jedna z niewielu w Polsce.