Podsumowanie projektu „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Podsumowanie projektu „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”

Z konferencji, fot. organizatora

W czwartkowe (29.04) popołudnie w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym pw. św. Paraskewy w Radrużu - Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie, miała miejsce konferencja prasowa podsumowująca projekt „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”.

Działania były realizowane wspólnie przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Agencję Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” od jesieni 2019 roku i uzyskały dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020. 

W czwartek podsumowano działania mające na celu promocję i ochronę materialnego dziedzictwa regionu Karpat, a w szczególności drewnianej architektury cerkiewnej.

Właśnie w budynku muzealnym przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu eksponowana jest wystawa, na której obejrzeć można 60 fotografii polskich i ukraińskich autorów, prezentujących 10 obiektów znajdujących się na Ziemi Lubaczowskiej we wsiach: Borchów, Gorajec, Kowalówka, Łówcza, Łukawiec, Nowe Brusno, Prusie, Szczutków i Radruż oraz 10 ukraińskich całego Zakarpacia. Ponadto w ramach projektu Muzeum Kresów w Lubaczowie zabrało nas na wirtualne wycieczki. Z najdalszych zakątków Polski, a nawet świata można oglądać zabytki z naszego regionu.

Wirtualnie możemy zwiedzać świątynie w Nowym Bruśnie, Łówczy, Prusiu, Radrużu i Szczutkowie. Dodatkowo w ramach projektu wydano katalog ukazujący piękno naszego regionu. Powstała także interaktywna mapa www.odkryj.powiatlubaczowski.pl prezentująca ciekawe miejsca i zabytki powiatu lubaczowskiego. Wraz z partnerami z Ukrainy zorganizowano również konferencje, briefingi i seminaria.

Czwartkowe spotkanie z dziennikarzami było również okazją do zaprezentowania nowego pakietu logotypów Muzeum Kresów w Lubaczowie. W trakcie konferencji odbyła się także oficjalna premiera filmu „Radruż – cerkiew na dawnych Kresach Rzeczypospolitej”, który w sieci pojawił się w piątkowy wieczór.

W konferencji, poza dziennikarzami, uczestniczyli: 

  • Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Andrzej Słodki,
  • ekspert polskiego Oddziału Programu PL-BY-UA siedzibą w Rzeszowie Mateusz Dziura, 
  • Mychajło Dankanych – dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” Obwodu Zakarpackiego,
  • Starosta Lubaczowski Zenon Swatek, 
  • Ewa Sowińska - kierownik projektu ze strony Muzeum Kresów w Lubaczowie
  • Piotr Zubowski - dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie.