Przy Muzeum Rzemiosła powstanie Młodzieżowa Rada Muzeum – będzie doradzać i realizować własne inicjatywy Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Przy Muzeum Rzemiosła powstanie Młodzieżowa Rada Muzeum – będzie doradzać i realizować własne inicjatywy

Plakat

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza uczniów i uczennice krośnieńskich szkół ponadpodstawowych do zgłoszenia swojej kandydatury do Młodzieżowej Rady Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Rada będzie miała charakter konsultacyjny i doradczy, będzie także dysponować przyznanym przez Dyrektora budżetem na realizację własnych inicjatyw.

W skład Rady, której kadencja potrwa 2 lata wejdzie 8 osób wybranych spośród kandydatów, którzy wypełnią specjalny formularz. Rada będzie współpracować z pracownikami muzeum, proponować i współorganizować wydarzenia, tak by były one atrakcyjne dla młodego pokolenia, konsultować ofertę muzeum, zgłaszać wnioski i opinie a także realizować własne pomysły dzięki budżetowi przyznanemu przez Dyrektora Muzeum. Ma być głosem młodych dla instytucji kultury będącej w procesie intensywnego rozwoju.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem Rady, który opisuje m.in. zakres działalności Rady, jej strukturę oraz zasady wyboru członków. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 marca za pośrednictwem formularza online.

REGULAMIN: https://muzeumrzemiosla.pl/wp-content/uploads/2023/02/regulamin-mrm.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://forms.gle/hU3Db47UGdnmc2XB7