Ukazała się kolejna książka Dionizego Garbacza Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Ukazała się kolejna książka Dionizego Garbacza

Żydzi w Rozwadowie i Stalowej Woli. Czas wojny i okupacji, materiały organizatora

W czwartek 11 sierpnia zostanie zaprezentowana najnowsza książka Dionizego Garbacza, której wydanie wsparło Miasto Stalowa Wola, a część fotografii udostępniło Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

Wydawcą jest niedawno powstała Fundacja Dionizego Garbacza Stalovianum. Publikacja nosi tytuł „Żydzi w Rozwadowie i Stalowej Woli. Czas wojny i okupacji”.

Książka traktuje o okupacyjnych losach Żydów, którzy od dawna mieszkali w Rozwadowie. Pokazuje też więźniów żydowskiego obozu, jaki Niemcy założyli na obrzeżach miasteczka, sprowadzając tam Żydów z innych miast Małopolski. Więźniowie ci pracowali w przejętych przez Niemców pobliskich stalowowolskich zakładach zbrojeniowych. Z czasem obóz rozwadowski zlikwidowano, a pozostałych więźniów ulokowano w nowym, zorganizowanym na terenie wspomnianych zakładów. Tak Żydzi znaleźli się w Stalowej Woli.

Autor w oparciu o źródła archiwalne sporządził i po raz pierwszy opublikował wykaz nazwisk blisko 900 żydowskich mieszkańców Rozwadowa – ofiar Holocaustu. Ponadto odnalazł nazwiska części więźniów rozwadowskiego obozu i wszystkich – stalowowolskiego. Pokazał też, m.in. poprzez osobiście zebrane przed laty opowieści świadków, relacje Żydów i Polaków, te dobre i te złe, szerzej omawiając niektóre historie.

Prezentacja książki odbędzie się w czwartek 11 sierpnia o godz. 18 w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego przy ul. Hutniczej 17 (sala kinowa, poziom -1).