XXIII Dni Wielopola Skrzyńskiego w Kantorówce Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

XXIII Dni Wielopola Skrzyńskiego w Kantorówce

XXIII Dni Wielopola Skrzyńskiego w Kantorówce, materiały organizatora

Wieczór rozpoczął się wernisażem wystawy malarstwa Kazimierza Cebuli "Wspomnienia, historie i tradycje Wielopola"

Twórczość Kazimierza Cebuli nieprzerwanie cieszy się uznaniem pośród pasjonatów sztuki prymitywnej. Obrazy Pana Kazia to obrazy malowane z szczerością płynącą prosto z serca niewykształconego artystycznie, prostego człowieka. W swym malarstwie ukazuje swoją wiarę i najbliższy, znany z codzienności, otaczający go świat. Na ekspozycji znalazły się dzieła, które stworzył w latach 70. jak i tegoroczne prace. Można wiec rzec, że prezentowane na wystawie obrazy stanowią przegląd ponad 5o- letniej drogi twórczej naszego artysty. Zapraszamy  wszystkich Państwa do zapoznania się z Wielopolska historią pędzlem malowaną. Niech to będzie krok w kierunku poznania lokalnej historii. Wystawę można oglądać przez całe wakacje.

Drugą atrakcja wieczoru był koncert "Trzy chóry" z cyklu Koncert na balkonie. Nasi wspaniali chórzyści przenieśli nas swym śpiewem w świat muzyki. Była to niezwykła duchowa uczta pozwalająca  zapomnieć o troskach codzienności. Jako pierwszy wystąpił  Chór Mieszany ,,Opoka” z Glinika. Chór ,,Opoka” powstał w 2007 roku. Pierwszym dyrygentem chóru był Robert Kolebuk. Obecnie od stycznia 2023 Chórem dyryguje  Pan Andrzej Szypuła. W swoim repertuarze posiadają pieśni kościelne patriotyczne oraz biesiadne. Podczas koncertu  zaśpiewali trzy  utwory: ,,Królowo Ziem Polskich”, ,,Błękitny różaniec” oraz ,,Gdy klęczę przed Tobą”.

Jako drugi zaprezentował się Męski Chór Rolników im. Stanisława Świerada z Wielopola. Wielopolski chór powstał 2 lutego 1986 roku. Pierwszym i wieloletnim dyrygentem chóru był Stanisław Świerad, którego imię stanowi drugi człon nazwy zespołu.  Obecnie od kilku lat dyrygentem chóru jest Piotr Larysz.  Chór liczy około 30 członków, głównie mieszkańców Wielopola i okolic. Chórzyści z Wielopola mają na swoim koncie wiele sukcesów. Mogą poszczycić się koncertami w Częstochowie, Rzeszowie i Krośnie podczas wizyt Ojca Świętego, w kościele św. Krzyża w Warszawie, na antenie Polskiego Radia, Radia Maryja, w kościołach Diecezji Przemyskiej, Warszawskiej, Opolskiej, Rzeszowskiej, Tarnowskiej. W repertuarze chóru mieszczą się pieśni liturgiczne, kolędy, pieśni patriotyczne i biesiadne. Podczas swego wystąpienia zaśpiewali 3 pieśni : "Serc królu", "Jerozolima" i "Z ciebie płynie życia zdrój".

Na koniec zaprezentował się chór "Seniores" z Nawsia. To chór z najkrótszym stażem gdyż powstał w 2011 roku, jednak szybko skradł serca publiczności. Grupa liczy 17 osób. Chór swymi występami uświetniał wydarzenia kulturalne i religijne w naszej gminie. Na okres pandemii zawiesił swoja działalność, jednak w tym roku został na nowo reaktywowany. Dyrygentem chóru jest Zbigniew Sroka, prezesem natomiast Maria Janowska. W swym repertuarze posiadają pieśni religijne, ludowe, tradycyjne oraz biesiadne. Podczas koncertu usłyszeliśmy w ich wykonaniu utwory takie jak: "Lilio biała", "Już przyszedł Jezus" oraz "Gdy na ten Świat".