Żarnowieckie spotkania z poezją Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Żarnowieckie spotkania z poezją

Żarnowieckie spotkania z poezją, fot. ze zbiorów MKŻ

Jak prawie co roku – z przerwą pandemiczną – odbyło się kolejne spotkanie poetyckie w Dworku Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

W piątek, 24 czerwca 2022 roku, dr Zofia Brzuchowska poprowadziła je z twórczyniami: Zdzisławą Górską, Marią Stefanik i Jolantą Michną.

Oprawę muzyczną przygotował duet gitarowo-wiolonczelowy „Diez Cuerdas” Kamila Bućki i Karoliny Kocyły – studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Spotkanie zorganizował Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie wraz z Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

Wieczór zatytułowany „Sztuka słowa dla sztuki życia” zgromadził sporo osób – bardzo często peregrynujących do tej wyjątkowej przestrzeni z mniej lub bardziej odległych miast i miasteczek województwa podkarpackiego, m.in. z Krosna i Rzeszowa. Nie zabrakło znanych twórców, ludzi kultury i reprezentantów nauki, m.in. Roberta Godka – dyrektora Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Rzeszowie, Pawła Bukowskiego – dyrektora Muzeum w Żarnowcu, dr Edwarda Marszałka, dr Aleksandry Smusz, Anny Penar – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedliczu, Danuty Pado, Wacława Turka, Marka Petrykowskiego, Adama Decowskiego czy Czesława Drąga.

Prezentacje trzech różnych twórczyń, ale już z pokaźnym dorobkiem, zostały ciepło przyjęte. Zorganizowanie spotkania ze wspomnianymi autorkami było dobrą okazją do podkreślenia ich odmienności względem siebie, ich poetyka wynika bowiem z zupełnie różnych inspiracji. Dla Jolanty Michny jest to codzienność zwykłych, ale i niezwykłych spraw, ożywiana uczuciem czy podziwem natury. Dla Marii Stefanik natchnieniem bywa jej imienniczka Maria Konopnicka i na nowo interpretowany patriotyzm. Swój najnowszy tomik poświęciła w całości Ignacemu Łukasiewiczowi, który związał się z pobliską Bóbrką i Chorkówką. Warto dodać, że właśnie obchodzimy jego 200. rocznicę urodzin i 140. rocznicę śmierci. Dla Zdzisławy Górskiej naczelnym postulatem poetyckim jest ochrona planety przed konfliktem nuklearnym i przekonanie o konieczności dbania o przyrodę. Jej wiersze – pełne filozoficznych odniesień – są dowodem na to zaangażowanie.

Jak zwykle w Żarnowcu wieczór zakończył się biesiadą okraszoną kuluarowymi rozmowami służącymi nawiązywaniu nowych przyjaźni.

                                                                                       Jan Belcik