Złoty Dyplom dla Podkarpackiego Chóru Męskiego

Plakat

Podkarpacki Chór Męski, pod dyrekcją Grzegorza Oliwy, otrzymał „Złoty Dyplom” w II Ogólnopolskim Konkursie Chórów on-line „O Crux Ave”. Wysoka 2021.

Chór otrzymał także:
  • Nagrodę Specjalną Polskiej Agencji Muzycznej za najciekawszą interpretację utworu o tematyce pasyjnej, za utwór Piotra Jańczaka „De profundis clamavi“,
  • Nagrodę Specjalną Senatora Henryka Stokłosy za najwyższą punktację w kategorii chórów męskich.

Prezentacje 27 chórów z różnych stron Polski oceniało Jury, w którym zasiadali wybitni polscy dyrygenci, chórmistrzowie oraz pedagodzy:

  • prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy,
  • prof. dr hab. Stanisław Krawczyński - Akademia Muzyczna w Krakowie,
  • prof. dr hab. Janusz Stanecki - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy.