Znamy już laureatów nagrody artystycznej „Mielecki Laur Kultury” Gminy Miejskiej Mielec Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Znamy już laureatów nagrody artystycznej „Mielecki Laur Kultury” Gminy Miejskiej Mielec

Laureaci Nagrody „Mielecki Laur Kultury”, materiały organizatora

Laury zostały wręczone 24 młodym talentom podczas gali w Domu Kultury SCK. Laureaci nagrody otrzymali dyplomy, statuetki „Mieleckiego Lauru Kultury” oraz nagrodę finansową w wysokości 300 zł z rąk prezydenta Mielca, Jacka Wiśniewskiego.

Prezydentowi podczas ceremonii wręczania laurów towarzyszyły na scenie: zastępczyni prezydenta Adriana Miłoś oraz zastępczyni dyrektora SCK ds. Domu Kultury, Justyna Pomykała-Berrached. Ze strony prezydenta do laureatów nagrody popłynęły gratulacje, słowa podziwu i zachęty.

Młodzi mielczanie z pierwszymi laurami

Samorządowcy docenili mielecką kulturę ważną uchwałą, która ustanawia rokroczne przyznawanie nagród artystycznych najbardziej utalentowanym artystycznie młodym mielczanom. Nagrody przyznaje prezydent Mielca, po zasięgnięciu opinii zespołu doradczego.

„Mielecki Laur Kultury” ma być inspiracją dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 20 lat, a jednocześnie formą promocji ich artystycznych osiągnięć w środowisku mieleckim. Młodzi ludzie, aby aspirować do nagrody, muszą mieć na swoim koncie wybitne osiągnięcia artystyczne i poparcie instytucji, szkół lub stowarzyszeń kulturalnych, bo to one właśnie mogą zgłaszać kandydatów do nagrody. Pretendenci muszą mieszkać na terenie Mielca, lub być uczniami szkół mających swoje siedziby w naszym mieście.

Wśród tegorocznych laureatów „Mieleckiego Lauru Kultury” największą grupę stanowią muzycy, ale są wśród nich także przedstawiciele takich dziedzin artystycznych jak plastyka i taniec.

Zespół doradczy prezydenta Jacka Wiśniewskiego otrzymał 24 wnioski, z których pozytywnie zaopiniował 22. Dwa wnioski dotyczyły duetów tanecznych, stąd ostatecznie laury wręczono 24 młodym utalentowanym mielczanom.

Wnioski z kandydaturami do nagród artystycznych zespół doradczy otrzymał od: Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza, Samorządowego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 9, Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego, Stowarzyszenia Miłośników Tańca „Gala”.

W I edycji „Mieleckiego Lauru Kultury” nagrody artystyczne przypadły w udziale:

 • Bartłomiejowi Dudzikowi (muzyka, nagroda indywidualna, opiekun artystyczny – Magdalena Maziarz),
 • Natalii Dziędziel (muzyka, nagroda indywidualna, opiekun artystyczny – Marcin Pokusa),
 • Kamilowi Jachyrze (muzyka, nagroda indywidualna),
 • Dominikowi Kapinosowi (muzyka, nagroda indywidualna, opiekunowie artystyczni: Agnieszka Kramarz i Jan Lubieniecki),
 • Patrycji Kolis (muzyka, nagroda indywidualna, opiekun artystyczny – Piotr Rysiewicz), Filipowi Łachutowi (muzyka, nagroda indywidualna, opiekun artystyczny – Wojciech Gurgul),
 • Hubertowi Madejowi (muzyka, nagroda indywidualna, opiekun artystyczny – Piotr Rysiewicz),
 • Szymonowi Maziarzowi (muzyka, nagroda indywidualna, opiekunowie artystyczni: Jan Lubieniecki i Marcin Pokusa ),
 • Kindze Mądel (muzyka, nagroda indywidualna, opiekun artystyczny – Edyta Chlebowska),
 • Laurze Pazdro (muzyka, nagroda indywidualna, opiekun artystyczny – Małgorzata Pazdro),
 • Krzysztofowi Rzeszutkowi (muzyka, nagroda indywidualna, opiekun artystyczny – Agnieszka Kramarz),
 • Anieli Serafińskiej (muzyka, nagroda indywidualna, opiekun artystyczny – Łukasz Skop),
 • Aleksandrze Kagan (plastyka, nagroda indywidualna, opiekun artystyczny – Edward Kociański),
 • Emilowi Wążowi (plastyka, nagroda indywidualna, opiekunowie artystyczni: Edward Kociański, Mariola Słąba),
 • Julii Dubiel (taniec, nagroda indywidualna, opiekun artystyczny – Joanna Lonczak),
 • Alicji Potocznej i Gabrielowi Krakowskiemu (taniec, nagroda grupowa, opiekunowie artystyczni: Mariusz Sosiński, Damian Ortyl, Izabela Łukaszek),
 • Aleksandrze Maciejowskiej i Annie Maciejowskiej (taniec, nagroda grupowa, opiekun artystyczny – Joanna Lonczak),
 • Emilii Piękoś (taniec, nagroda indywidualna, opiekun artystyczny – Izabela Serwan),
 • Mai Strokoń (taniec, nagroda indywidualna, opiekun artystyczny – Izabela Serwan),
 • Mai Węgrzyn (taniec, nagroda indywidualna, opiekun artystyczny – Izabela Serwan),
 • Antoniemu Kosztyle (teatr, nagroda indywidualna, opiekun artystyczny – Marzena Kapinos),
 • Wiktorowi Miotle (teatr, nagroda indywidualna, opiekun artystyczny – Marzena Kapinos).

Po wręczeniu nagród odbył się koncert laureatów I edycji „Mieleckiego Lauru Kultury”. Galę wręczenia nagród poprowadzili: Kamila Starościak i Bartosz Kramarz (oboje z Domu Kultury SCK), a na widowni zasiadali rodzice, opiekunowie artystyczni oraz dyrektorzy mieleckich szkół.