Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa w Przemyślu – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa w Przemyślu – poleca PIK

Przemyśl, Plac Katedralny 2 i 3, Muzeum Archidiecezjalne

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do – Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa w Przemyślu

Plac Katedralny 2 i 3
37-700 Przemyśl
www.muzeum.przemyska.pl
e-mail: muzeum@przemyska.pl
fb: @MuzeumArchidiecezjalnePrzemysl
tel: 16 678 27 92

Muzeum czynne w godz. 10.00-16.00, od wtorku do soboty (w poniedziałki, niedziele i uroczystości kościelne muzeum jest nieczynne).
W muzeum nie ma biletów, za to przyjmuje się wolne datki na utrzymanie placówki.

Muzeum jest własnością Archidiecezji Przemyskiej obrządku łacińskiego. Od 2018 roku należy do Stowarzyszenia Muzeów i Skarbców Kościelnych Ars Sacra.

Misja Muzeum określona przez Założyciela w 1902 roku, czyli 120 lat temu, nadal pozostaje aktualna. Zadaniem i celem Muzeum jest gromadzenie i zabezpieczenie świadectw minionych wieków ilustrujących wiarę i pobożność mieszkańców Archidiecezji.

Na kolekcję muzealną składają się zabytki sztuki sakralnej od średniowiecza aż po współczesność, zabytkowe tkaniny liturgiczne od XV do XX wieku, ikony, portrety duchownych i osób świeckich od XVI do XX wieku, zabytki archeologiczne, grafika europejska i bogata kolekcja pamiątek papieskich, związanych z osobą św. Jana Pawła II.

Swoje zbiory Muzeum udostępnia nie tylko zwiedzającym, ale także naukowcom i badaczom oraz - w ramach wypożyczeń międzymuzealnych - na różne wystawy organizowane w Polsce. Muzeum jest także otwarte na
promocję lokalnych artystów poprzez możliwość organizowania okolicznościowych wystaw czasowych.

Muzeum jest odwiedzane coraz liczniej przez gości z Polski i z zagranicy. Oprowadzamy po ekspozycjach muzealnych osoby indywidualne i zorganizowane grupy, organizujemy również lekcje muzealne (po
wcześniejszym zgłoszeniu grupy).

Nasze wnętrza są częściowo dostosowane do potrzeb osóbniepełnosprawnych: zwiedzający poruszający się na wózkach mają dostęp do wszystkich sal ekspozycyjnych przy pomocy platform przyschodowych.