Arboretum i zakład fizjografii w Bolestraszycach Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach – poleca PIK

Bolestraszyce 130, Arboretum i Zakład Fizjografii

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach - podkarpackie
37–700 Przemyśl, skr. poczt. 471
tel./fax.: 16 6716425
e-mail: arboretum@poczta.onet.pl
www.bolestraszyce.com.pl

Arboretum Bolestraszyce zostało założone przez Jerzego Pióreckiego w 1975 r. Położone jest na dwóch tarasach – górnym i dolnym w dolinie Sanu. Stroma skarpa dzieli Arboretum na dwie części – taras górny, który jest krańcem Bezleśnego, Przykarpackiego Progu Lessowego, i dolny – który należy do Kotliny Sandomierskiej. Arboretum jest w tej części kraju obiektem o znaczeniu nie tylko przyrodniczym, ale i kulturowym, dydaktycznym i naukowym. W Bolestraszycach jednoczą się – historia i czas współczesny. We dworze, w którym w XIX w. mieszkał i tworzył znakomity malarz Piotr Michałowski, mieści się Muzeum Przyrodnicze, gdzie prezentowane są m.in. wystawy stałe: Chrońmy ptaki, Chrząszcze i wystawa multimedialna Cztery pory roku oraz zbiór przekrojów pni różnych gatunków drzew. Oprócz wystaw stałych organizowane są wystawy czasowe. Ponadto działa stała Galeria Sztuki u Piotra Michałowskiego oraz Galeria Przez Dotyk i Galeria Multimedialna. W Muzeum na Powietrzu pokazywane są eksponaty przyrody nieożywionej – poplenerowe rzeźby oraz pnie i przekroje pni różnych gatunków drzew.

W obrębie Arboretum położone są fragmenty Twierdzy Przemyśl – fort XIIIb (zwiedzanie po wcześniejszym zgłoszeniu). Znajduje się także kaplica – pozostałość wieży obronnej dawnego zamczyska z przełomu XVI/XVII wieku, która od XVIII w. służy jako kaplica dworska. Do dziś przetrwały fragmenty renesansowych polichromii z XVI. Kaplica jest zachowanym najstarszym znanym, murowanym obiektem Twierdzy Przemyśl z połowy XIX w.

W Bolestraszycach prowadzone są prace nad zachowaniem gatunków rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych, zarówno in situ (czyli w miejscu ich naturalnego występowania) jak i ex situ (po przeniesieniu do uprawy. Ponadto wybrane gatunki roślin poddane są ciągłej obserwacji. Arboretum w ramach ochrony dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego zajmuje się inwentaryzacją zabytkowych założeń dworsko-ogrodowych. Utrzymywane są też stałe kolekcje – dendrologiczna, pomologiczna, roślin wodnych i bagiennych, roślin wrzosowatych, szklarniowych, użytkowych, a także Narodowa Kolekcja Irysów z grupy Laevigatae.

W Arboretum w Bolestraszycach na powierzchni 28,98 ha zgromadzono kilka tysięcy, odmian oraz form roślin. Szczególną troską otaczane są gatunki wpisane na Polską Czerwoną Listę Roślin oraz Małopolską kolekcję historycznych odmian, form jabłoni i innych drzew owocowych, zwłaszcza dereni.

Corocznie w Arboretum organizowany jest Festiwal Ogrodów (w czerwcu), Międzynarodowy Plener Artystyczny „Wiklina w Arboretum” (w lipcu) oraz Majówka (w maju) i Festiwal Derenia (druga niedziela września), podczas którego udostępniane są zwiedzającym nasze kolekcje pomologiczne.

W Centrum Edukacji i Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego prowadzone są zajęcia i praktyki z zakresu dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, ekologii i ochrony przyrody dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów i nauczycieli.

Unikatowym przedsięwzięciem w skali Polski było utworzenie dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza niedowidzących Uniwersalnego Ogrodu Sensualnego.

Więcej szczegółów na stronie Arboretum