Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie – poleca PIK

Krosno, ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4, Biuro Wystaw Artystycznych

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do – Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie – podkarpackie
ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4
38–400 Krosno
tel.: 13 43 261 87
e-mail: galeria@bwakrosno.pl
www.bwakrosno.pl

Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie, jako profesjonalna Galeria Sztuki jest instytucją kultury, a jej podstawowym celem jest działalność wystawiennicza i edukacyjna. Zajmuje się także popularyzacją dziedzin sztuki współczesnej, dokumentacją i informacją w zakresie sztuki najnowszej. Gromadzi i opracowuje informacje biograficzne o twórcach lokalnych, a nade wszystko popiera wszechstronny rozwoju kultury i edukacji plastycznej w regionie.

Do podstawowych celów działalności należy:

  • prowadzenie galerii;
  •  organizowanie wystaw sztuki współczesnej w Polsce i za granicą;
  • prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie współczesnej twórczości wizualnej;
  • tworzenie kolekcji sztuki współczesnej (gromadzenie zbiorów, inwentaryzowanie, zarządzanie i udostępnianie);
  • tworzenie artystom warunków konfrontacji twórczej, inspirowanie i wymiana doświadczeń;
  • gromadzenie, dokumentacja i przechowywanie materiałów z życia plastycznego miasta i regionu;
  • współpraca pomiędzy szkołami i ośrodkami artystycznymi, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi sztuką;
  • współpraca z muzeami, galeriami, instytucjami kultury, w kraju i za granicą.

Galeria gromadzi od chwili powstania kolekcję sztuki współczesnej. Posiada ponad 500 dzieł sztuki artystów z regionu, kraju i z zagranicy. W kolekcji dominuje malarstwo, ale posiadamy również dzieła graficzne, rzeźbę, rysunek, szkło artystyczne.  Podczas swojej działalności pokazaliśmy ponad 500 wystaw.

Działalność edukacyjna BWA realizowana jest przez organizowane warsztaty, są to m.in. Zajęcia plastyczne i Sensoplastyka®, Mała akademia plastyki, Laboratorium obrazu nieruchomego – gdzie pracujemy nad komiksem, storyboardem i grafiką koncepcyjną, Laboratorium obrazu ruchomego – gdzie zajmujemy się filmem, animacją i animacją poklatkową. W ofercie dla grup szkolnych i zorganizowanych znajdują się również unikatowe lekcje ze sztuką w ramach programu „ByWAj w Galerii”.

Ponadto w BWA organizowane są niedzielne wykłady z cyklu „Mówimy o sztuce…”, które cieszą się popularnością nie tylko wśród fanów historii sztuki.

Organizatorem BWA w Krośnie jest Gmina Krosno. Nowa siedziba Biura Wystaw Artystycznych na ul. Portiusa 4 została dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie” zrealizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4. Kultura.