Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem

Rudnik nad Sanem, MOK Rudnik nad Sanem

Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem
ul. Mickiewicza 41
37-420 Rudnik nad Sanem

Kontakt: 15/649 26 13
e-mail: mokrudnik@interia.pl
www.mokrudnik.pl

Centrum Wikliniarstwa placówka edukacyjno-wystawiennicza w Rudniku nad Sanem ma na celu dbanie o historyczny i współczesny wizerunek rzemiosła o ponad 140-letniej tradycji i kultury wikliniarskiego regionu. Początki tego rzemiosła sięgają tutaj XIX wieku, kiedy to z inicjatywy austriackiego hrabiego Ferdynanda Hompescha powstała w Rudniku pierwsza szkoła koszykarska. Uprawa wikliny i produkcja wyrobów wikliniarskich przez dziesięciolecia stanowiły dla mieszkańców miasteczka główne źródło utrzymania, co przyczyniło się do powstania w Rudniku nad Sanem zagłębia wikliniarskiego, a samo miasteczko zyskało miano Polskiej Stolicy Wikliny.
W Centrum Wikliniarstwa turyści mogą podziwiać zmienne ekspozycje wikliny użytkowej i artystycznej oraz stałe wystawy: historyczną, archeologiczną i etnograficzną. Galeria malarstwa oferuje zmienne wystawy m.in. rzeźby, rysunku, grafiki oraz malarstwa artystów z Polski i zagranicy.
Bogatą ofertę Centrum urozmaicają pokazy kunsztu wyplatania, warsztaty wikliniarskie, coroczne plenery wikliny artystycznej, spacer szlakiem wiklinowych rzeźb, a także prezentacje wiklinowej mody i biżuterii. W punkcie informacji kulturalnej i turystycznej mieszczącej się w Centrum Wikliniarstwa można nabyć publikacje, materiały promocyjne, pocztówki i wyroby
z wikliny. Turyści mogą tu uzyskać informacje o hurtowniach wikliniarskich w mieście i okolicy, a także o kulturalnych, przyrodniczych i turystycznych atrakcjach ziemi niżańskiej.

Wystawy stałe:
Archeologiczna  (zbiory ks. Franciszka Nicałka)
- Etnograficzna (zbiory Wiktora Wójcika)
- Historyczna (historia miasta i wikliniarstwa)                                     
- Wiklina artystyczna (m.in. kolekcje wiklinowej mody i biżuterii oraz rzeźb – obiektów z wikliny)
- Wiklina użytkowa (m. in. ekspozycje wiklinowych mebli, form dekoracyjnych)
- Wystawa koszy XXL

 Centrum Wikliniarstwa zostało nagrodzone w konkursach:
  1. „Polska Pięknieje - 7 Cudów Unijnych Funduszy”
       w kategorii „Rozwój turystyki na obszarach wiejskich” - 2008
  2. „Najlepszy Produkt Turystyczny Podkarpacia 2010”
  3.  Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne „EDEN 2011”.

Obiekt przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych.