Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem – poleca PIK

Rudnik nad Sanem, ul. Mickiewicza 41, MOK Rudnik nad Sanem

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem – podkarpackie
ul. Mickiewicza 41
37-420 Rudnik nad Sanem
tel. 15 649 26 13
e-mail: mokrudnik@interia.pl
www.mokrudnik.pl

Centrum Wikliniarstwa placówka edukacyjno-wystawiennicza w Rudniku nad Sanem ma na celu dbanie o historyczny i współczesny wizerunek rzemiosła o ponad 140-letniej tradycji i kultury wikliniarskiego regionu. Początki tego rzemiosła sięgają tutaj XIX wieku, kiedy to z inicjatywy austriackiego hrabiego Ferdynanda Hompescha powstała w Rudniku pierwsza szkoła koszykarska. Uprawa wikliny i produkcja wyrobów wikliniarskich przez dziesięciolecia stanowiły dla mieszkańców miasteczka główne źródło utrzymania, co przyczyniło się do powstania w Rudniku nad Sanem zagłębia wikliniarskiego, a samo miasteczko zyskało miano Polskiej Stolicy Wikliny.

Ekspozycje

W Centrum Wikliniarstwa turyści mogą podziwiać zmienne ekspozycje wikliny użytkowej i artystycznej oraz stałe wystawy: historyczną, archeologiczną i etnograficzną. Galeria malarstwa oferuje zmienne wystawy m.in. rzeźby, rysunku, grafiki oraz malarstwa artystów z Polski i zagranicy.
Bogatą ofertę Centrum urozmaicają pokazy kunsztu wyplatania, warsztaty wikliniarskie, coroczne plenery wikliny artystycznej, spacer szlakiem wiklinowych rzeźb, a także prezentacje wiklinowej mody i biżuterii. W punkcie informacji kulturalnej i turystycznej mieszczącej się w Centrum Wikliniarstwa można nabyć publikacje, materiały promocyjne, pocztówki i wyroby z wikliny. Turyści mogą tu uzyskać informacje o hurtowniach wikliniarskich w mieście i okolicy, a także o kulturalnych, przyrodniczych i turystycznych atrakcjach ziemi niżańskiej.

Wystawy stałe:
  • Archeologiczna  (zbiory ks. Franciszka Nicałka)
  • Etnograficzna (zbiory Wiktora Wójcika)
  • Historyczna (historia miasta i wikliniarstwa)                                     
  • Wiklina artystyczna (m.in. kolekcje wiklinowej mody i biżuterii oraz rzeźb – obiektów z wikliny)
  • Wiklina użytkowa (m. in. ekspozycje wiklinowych mebli, form dekoracyjnych)
  • Wystawa koszy XXL
 Centrum Wikliniarstwa zostało nagrodzone w konkursach:
  1.   „Polska Pięknieje - 7 Cudów Unijnych Funduszy” w kategorii „Rozwój turystyki na obszarach wiejskich” - 2008
  2.   „Najlepszy Produkt Turystyczny Podkarpacia 2010”
  3.   Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne „EDEN 2011”.

Obiekt przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych.