Galeria Hełmów Paradnych – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Galeria Hełmów Paradnych – poleca PIK

Trześniów 103, Galeria Hełmów Paradnych

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do Galerii Hełmów Paradnych – podkarpackie
Edward i Wojciech Mróz
Trześniów 103
36-212 Trześniów
tel. +48 13 439 40 99, 695 762 274
strona internetowa: helmy.haczow.pl
e-mail: mroz103@wp.pl

Galeria Hełmów Paradnych to jedyna tego typu placówka w Polsce. Na okolicznościowych wystawach odtwórcy wystawiają od 50 do 70 typów hełmów. Ich Hełmy znajdują się także w Zarządach Wojewódzkich i Biurach Terenowych OSP RP, Muzeach i Izbach Pamięci. Uświetniają wiele imprez strażackich, zawodów i pokazów, często są darowane, jako suweniry zarówno w kraju, jak i za granicą. Były przekazywane wielokrotnie przez oficjalne delegacje strażackie i państwowe, między innymi również w Stanach Zjednoczonych, Czechach, Holandii i na Węgrzech.

Tradycja strażackiego hełmu paradnego: Paradny Hełm strażacki jest bardzo ważnym elementem osobistego umundurowania strażaka ochotnika w czasie różnych uroczystości kościelnych, państwowych i strażackich. W muzeach i kolekcjach prywatnych można oglądać piękne egzemplarze powstałe w początkach ochotniczego ruchu strażackiego. Jedną z takich kolekcji dawnych i współczesnych paradnych hełmów strażackich jest kolekcja z Trześniowa. Ma ona początek w latach 80. Wówczas wykonano pierwsze egzemplarze.

Hełmy są odtwarzane z egzemplarzy wypożyczonych z muzeów i odkupionych – zazwyczaj zdewastowanych, nienadających się do użytku. Pierwowzory były noszone w okresie zaborów i II Rzeczy Pospolitej podczas Świąt Państwowych i Kościelnych, a wzorowane były na hełmach greckich, rzymskich i francuskich.

Edward i Wojciech Mróz – rymanowiacy – są postaciami znanymi nie tylko w Trześniowie (gmina Haczów, powiat Brzozów) – miejscu swojego zamieszkania. Poznali ich druhowie strażacy z ponad 400 jednostek OSP, w których noszone są ich hełmy.

Więcej informacji na stronie Galerii.