Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu – poleca PIK

Przemyśl, ul. T. Kościuszki 3, Galeria Sztuki Współczesnej

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu – podkarpackie
Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego
ul. T. Kościuszki 3, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 38 81,
e-mail: galeria_przemysl@pro.onet.pl
www.bwaprzemysl.pl

Historia

Historia Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu sięga 1976 roku, kiedy to, w naszym mieście powstało Biuro Wystaw Artystycznych. Galeria pod obecną nazwą jest jego kontynuatorem, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 3. Galeria Sztuki Współczesnej jest samorządową instytucją kultury województwa podkarpackiego. Naszymi głównymi celami są: działalność wystawiennicza, wydawnicza, edukacyjna.

Galeria

Galeria promuje i dokumentuje aktualne zjawiska i tendencje we współczesnych sztukach wizualnych. Organizujemy wystawy, konkursy, przeglądy, spotkania, wystąpienia, wykłady autorskie, sympozja i plenery, edukację dla wszystkich grup wiekowych. Szczególnie ważną jest dla nas współpraca z artystami, instytucjami kultury i uczelniami artystycznymi usytuowanymi w naszym makroregionie oraz regionach przygranicznych krajów sąsiednich: Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

Projekty

Galeria realizuje szereg autorskich projektów: Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”; Grafinale / Elita Grafiki Polskiej; Teraz MY! Młoda Grafika Polska; KinoGaleria; FermentAkacje; Międzynarodowe Spotkania Artystów; Warsztaty Artystyczne; Artyści bez granic / Paper No Limit; Artyści z naszego podwórka...; ArteFakty / Podkarpacka Galeria Sztuki Współczesnej; Duch i Materia; Wieczorne rozmowy o sztuce; Spotkania ze sztuką / Dzieci w Galerii; Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego. W 2017 roku zorganizowaliśmy 1. Międzynarodową Wystawę Malarstwa Grupy Wyszehradzkie-Visegrad 4 Art.

Więcej informacji na stronie Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.