Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej

Cisna 23, Gminne Centrum Kultury i Ekologii

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
Cisna 23
38-607 Cisna
tel.: (13) 468 64 65
502 053 963
e-mail: informacja@cisna.pl
biblioteka@cisna.pl

www.cisna.pl

Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej to dla mieszkańców energiczny, serdeczny, gościnny i pozytywnie motywujący „sąsiad”. Jego „dom” stanowi centrum wydarzeń społeczno-edukacyjno-kulturalnych stymulujące oraz angażujące całą społeczność do wspólnych działań w imię zasady: wszyscy dla kultury – kultura dla wszystkich.

GCKiE w Cisnej cechuje:

  • dostępność szerokiej oferty kulturalnej,
  • dostępność pomieszczeń i wsparcie lokalowe osób czy zrzeszeń pragnących rozwijać swoje idee i tworzyć, 
  • otwartość na współpracę z wszystkimi mieszkańcami, także z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (bezrobotni, niepełnosprawni) tak, by rozwijać więzi społeczne oraz pobudzać poczucie użyteczności jednostek i grup, 
  • integracja międzypokoleniowa mieszkańców oraz środowisk twórczych pozwalająca wzmocnić uczucie utożsamiania się ze swoją „małą ojczyzną”, 
  • inspiracja do indywidualnych oraz grupowych działań w przestrzeni oraz plenerze, 
  • edukacja kulturalna i ekologiczna oparta na nowoczesnym programie wykorzystującym interaktywne a nie wykładowe formy rozwoju kulturalnego.

Szczegółowy program działania tworzony jest we współpracy z lokalnymi partnerami (instytucje kultury i oświaty, organizacje pozarządowe, parafia, wolontariusze, grupy nieformalne, lokalni liderzy, indywidualni mieszkańcy). Program uwzględnia specyfikę miejsca, nawiązuje do lokalnej historii, promuje postawy tolerancji wobec różnorodności narodowo-etniczno-religijnej oraz pobudza świadomość ekologiczną.