Krośnieńska Biblioteka Publiczna – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Krośnieńska Biblioteka Publiczna – poleca PIK

Krosno, ul. Wojska Polskiego 41, Krośnieńska Biblioteka Publiczna

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – podkarpackie
38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 41
e-mail: biblioteka@kbp.krosno.pl
tel. 13 43 213 70
www.kbp.krosno.pl

Krośnieńska Biblioteka Publiczna otwarta została w styczniu 1947 r., jako Powiatowa Biblioteka Publiczna. Po połączeniu z biblioteką miejską w 1954 r., funkcjonowała, jako Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna do 1975 roku, w którym została przemianowana na Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, a w 1999 r., w związku z reformą administracyjną państwa i utratą przez Krosno praw województwa na Krośnieńską Bibliotekę Publiczną. W ciągu tych lat biblioteka dynamicznie się rozwijała, zwiększając swój księgozbiór, pozyskując nowych czytelników i otwierając kolejne filie na terenie miasta. KBP jest powszechnie dostępną instytucją kultury w Krośnie. Oprócz Biblioteki Głównej – siedziba przy ul. Wojska Polskiego 41 – posiada 7 filii na terenie miasta. Służy nie tylko mieszkańcom miasta, ale z jej usług korzystają także mieszkańcy regionu.

Użytkownicy KBP mają do dyspozycji zbiory liczące blisko 340 tys. jednostek, w tym ponad 280 tys. wol. książek i czasopism oprawnych, 55 tys. jednostek zbiorów specjalnych oraz 150 tytułów czasopism bieżących. Od 2002 r. do usług biblioteki czytelnicy mają dostęp przez jej stronę internetową: www.kbp.krosno.pl. Biblioteka krośnieńska prowadzi również serwisy pn.: Krośnieńska Baza Informacji Regionalnej: oraz Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa. Jest także obecna w popularnych mediach społecznościowych.

KBP od wielu lat dba o to, by jej czytelnicy i użytkownicy mieli dostęp nie tylko do książek i informacji, ale również do bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej. Rocznie organizowanych jest ok. 1000 różnego rodzaju wydarzeń.

Krośnieńska Biblioteka Publiczna od lat włącza się w ogólnopolskie przedsięwzięcia promujące czytelnictwo i bibliotekę. Do kalendarza stałych imprez realizowanych przez bibliotekę weszły: „Krośnieński Konkurs Literacki”, w 2019 odbyła się 20. edycja, konkurs o tytuł „Krośnieńskiego Mistrza Ortografii” – realizowany od 2012 roku w ramach Dni Krosna, „Turniej Jednego Wiersza” – realizowany z okazji Światowego Dnia Poezji 21 marca, „Noc Bibliotek”, „Narodowe Czytanie”, „Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom”, działania z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich czy „Tygodnia Bibliotek”, cykliczne spotkania promujące regionalnych twórców w ramach „Śród Artystycznych i Literackich”.

Historia Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej to czas intensywnych działań na rzecz promocji czytelnictwa wśród wszystkich grup użytkowników. Między innymi dzięki środkom pozyskanym w konkursach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Krosna w ciągu ostatnich lat zrealizowano kilkadziesiąt projektów kulturalno-edukacyjnych na rzecz różnych grup użytkowników.

Za podejmowane inicjatywy Krośnieńska Biblioteka jest doceniana i często nagradzana, co stanowi dodatkową motywację do szukania wciąż nowych pomysłów na zachęcanie do czytania. Biblioteka gromadzi i opracowuje wszystkie publikacje na temat Krosna i powiatu krośnieńskiego tworząc bibliografie w systemie komputerowym. W formie drukowanej wydano „Bibliografię Krosna i powiatu krośnieńskiego” za lata  2000–2010.

Wszystkie formy promocji realizowane przez Krośnieńską Bibliotekę, głównie na rzecz środowiska lokalnego, służą popularyzacji książki i czytelnictwa i pozytywnie wpływają na budowanie wizerunku Biblioteki, jako miejsca spotkań różnych środowisk twórczych i instytucji otwartej na potrzeby osób o różnym wykształceniu, zróżnicowanych zainteresowaniach literackich, proponującej dostęp do tradycyjnych źródeł informacji, ale i nowoczesnych technologii informacyjnych. Więcej na stronie: Biblioteki.