Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. K. Sobczyk w Tyczynie – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. K. Sobczyk w Tyczynie – poleca PIK

Tyczyn, ul. Mickiewicza 1, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie – podkarpackie
ul. Mickiewicza 1
36-020 Tyczyn
Tel. 17 2293-239, 17 2219-363
e-mail: mgoktyczyn@op.pl
www.mgoktyczyn.pl
Profil Facebook: https://www.facebook.com/mgok.im.k.sobczyk.tyczyn/

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. K. Sobczyk w Tyczynie jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność kulturalną w głównej siedzibie a także w filiach - domach ludowych w Kielnarowej, Hermanowej, Borku Starym , Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie i Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego.

M-GOK w Tyczynie umożliwia rozwijanie swoich pasji osobom w każdym wieku – od najmłodszych po seniorów, na rożnego rodzaju zajęciach m.in. tanecznych, plastycznych, wokalnych, rękodzielniczych, językowych, muzycznych, zespołów śpiewaczych oraz teatralnych. Uczestnicy zajęć to laureaci wielu konkursów i przeglądów. Jesteśmy również organizatorami wielu ważnych na kulturalnej mapie Podkarpacia i Polski wydarzeń kulturalnych. M-GOK w Tyczynie działa od ponad 50 lat

Głównym celem MGOK w Tyczynie i jego filii jest:

 • ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy,
 • przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych,
 • kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym.

Nasze cele realizujemy poprzez działalność  amatorskich zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań i organizację  imprez artystycznych i rozrywkowych, wystaw, przeglądów, konkursów itp.

MGOK i jego filie zrzesza ponad 600 osób w zespołach artystycznych, klubach i kołach zainteresowań. Jesteśmy organizatorami wielu ciekawych imprez o charakterze ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym:

 • Przegląd Kolędowy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
 • Grand Prix Polski Cheerleaders o Puchar Burmistrza Tyczyna
 • Podkarpacka Parada Orkiestr Dętych
 • Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych
 • Festiwal Piosenek Katarzyny Sobczyk „O Złotą Różę Małego Księcia”
 • Gminne Dożynki
 • Dni Tyczyna
 • Europejskie Dni Dziedzictwa
 • Podkarpacka Jesień Jazzowa
 • Wojewódzkie Konfrontacje Zespołów Tanecznych Let's Dance

Ośrodek współpracuje ze wszystkimi szkołami oraz organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Tyczyn. Zespoły M-GOK-u uczestniczyły w wielu festiwalach międzynarodowych, m.in. w Holandii, Rumunii i Włoszech. Placówka jest laureatem wielu nagród, w tym m.in. Ministra Kultury i Sztuki za ochronę kultury i dziedzictwa narodowego (1996 r. ).