Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – poleca PIK

Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – podkarpackie
ul. Kościuszki 6
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 12 96, 17 744 54 92
e-mail: sekretariat@muzeumkolbuszowa.pl
www.muzeumkolbuszowa.pl

Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej to urokliwe wsie z przełomu XIX i XX wieku. Prezentują one kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków zamieszkujących tereny północnej części obecnego województwa podkarpackiego. Wędrując po skansenie położonym z dala od miejskiego zgiełku, można zobaczyć świat, którego już nie ma, poznać frapujące historie mieszkających tu ludzi, zrozumieć chłopską duszę.

Na niemal 30 hektarach znajduje się blisko 100 obiektów dużej i małej architektury drewnianej. Do najstarszych należą m.in.: dwór z Brzezin z 1753 r., spichlerz dworski z Bidzin z 1784 r., chałupa z Markowej z 1804 r. oraz kościół z Rzochowa z 1843 r.

Wszystkie budynki przedstawione zostały w ich naturalnych relacjach i środowisku podobnym do tego, które im kiedyś towarzyszyło – zagrody odtwarzają układy przestrzenne tradycyjnej zabudowy wsi. Znajdują się w naturalnym pejzażu przydomowych ogródków, sadów i pasiek, pól uprawnych, łąk i pastwisk, stawów, otoczone nadrzeczną zielenią i lasem.

Wystawy stałe:

  • Zabawka ludowa Stanisława Naroga
  • „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – z dziejów OSP

Więcej informacji i szczegółów na stronie Muzeum.