Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – poleca PIK

Żarnowiec133, Muzeum Marii Konopnickiej

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – podkarpackie
Dar Narodowy 1903
Żarnowiec 133, 38-460 Jedlicze
tel.: 13 435 20 13; 13 438 08 35
e-mail: info@muzeumzarnowiec.pl
www.muzeumzarnowiec.pl
Facebook

Muzeum tworzy dworek z XVIII w., przebudowany z końcem XIX w. oraz zabytkowy park, które 8 września 1903 r. przekazane zostały Marii Konopnickiej w darze narodowym z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej. W dworku w Żarnowcu spędzała poetka wiosenno-letnie miesiące, prowadziła szeroką działalność pisarską (napisała tu m.in. Rotę), oświatową i patriotyczno-społeczną. Konopnicka opuściła Żarnowiec 15 września 1910 r. i wyjechała do sanatorium „Kiselki” we Lwowie, w którym zmarła 8 października i spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim. W 1957 r., na podstawie aktów darowizny spadkobierców poetki, Ministerstwo Kultury i Sztuki powołało do życia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, które w 1960 r. otwarto dla zwiedzających. W 1991 r. oddano do użytku – wybudowany na fundamentach dawnego spichlerza dworskiego – budynek „Lamusa”, w którym mieszczą się ekspozycje, działy merytoryczne, bogata w zbiory biblioteka, magazyny zbiorów i administracja Muzeum.

ZBIORY

Aktualnie Muzeum w Żarnowcu jest największą instytucją muzealną o charakterze biograficzno-literackim w Polsce. W zbiorach znajdują się kolekcje artystyczne, literackie i historyczne związane z poetką i jej rodziną oraz polską sztuką i literaturą z przełomu XIX i XX w., w tym: rękopisy i wydania dzieł Marii Konopnickiej; listy innych pisarzy (m.in.: Elizy Orzeszkowej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stefana i Oktawii Żeromskich, Stanisława Przybyszewskiego); unikatowa kolekcja darów jubileuszowych ofiarowanych pisarce w 1902 r. z okazji ćwierćwiecza pracy literackiej – od różnych towarzystw, instytucji oraz osób z Europy i USA; największy w Polsce zbiór obrazów malarki Marii Dulębianki (uczennicy Jana Matejki i Wojciecha Gersona) oraz publicystki, działaczki społecznej i patriotki – mieszkającej w latach 1903-1910 w dworku w Żarnowcu, pochowanej na Cmentarzu Obrońców Lwowa; duża kolekcja kałamarzy i przyborów do pisania z XIX i początku XX w.; komplet ilustracji do utworów Konopnickiej znanych polskich artystów (m.in.: Jana Marcina Szancera, Bogdana Zieleńca, Józefa Czerwińskiego, Zofii Fijałkowskiej, Stanisława Kaczora-Batowskiego); kolekcje medali autorskich z wizerunkami pisarzy i sławnych Polek oraz zbiorów ikonograficznych i etnograficznych.

EKSPOZYCJE STAŁE

Dworek:

  • Kolekcja darów jubileuszowych (ofiarowanych Konopnickiej z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej)
  • Ekspozycje pomieszczeń mieszkalnych z czasów życia poetki,
  • Pokój, pracownia i łazienka malarki Marii Dulębianki

Lamus (budynek dawnego spichlerza):
Maria Konopnicka – poetka, podróżniczka, Europejka (ekspozycja biograficzno-literacka prezentująca życie i wielokierunkową twórczość autorki Roty).

Park zabytkowy:
Integralną częścią Muzeum w Żarnowcu jest zabytkowy park o powierzchni ok. 3,6 ha, który powstał na początku XIX w. i posiada dużo walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz jest atrakcyjnym miejscem dla turystów. W parku można również zwiedzić ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną, która zawiera ciekawe zjawiska przyrodnicze oraz elementy upamiętniające ważne rocznice związane z poetką, jak: „Popiersie Marii Konopnickiej”, „Kopiec”, „Głaz Suwalski”, „Medalion”.

Muzeum prowadzi również działalność naukowo-badawczą, edukacyjną, wydawniczą, kulturalno-oświatową, na które składają się m.in.: konferencje, lekcje muzealne, prelekcje i wykłady, spotkania autorskie, koncerty i spektakle oraz konkursy, warsztaty i plenery dla młodzieży szkolnej.

Więcej informacji na stronie internetowej Muzeum oraz Facebooku.