Muzeum Okręgowe w Rzeszowie – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie – poleca PIK

Rzeszów, ul. 3 Maja 19, Muzeum Okręgowe

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – podkarpackie
ul. 3 Maja 19, 35–030 Rzeszów
tel. (17) 853 52 78
e-mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
www.muzeum.rzeszow.pl

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie jest instytucją wielodziałową mieszczącą się w zabytkowym siedemnastowiecznym popijarskim gmachu przy ulicy 3 Maja 19.

W skład historycznego zespołu klasztornego wchodzi dawna szkoła męska Zakonu Pijarów (aktualnie I Liceum Ogólnokształcące). Centrum kompleksu architektonicznego zajmuje Kościół parafialny p.w. Św. Krzyża z pięknym wystrojem wnętrza. W świątyni zachowały się m.in. stiuki z lat 1656-1657, wykonane przez Jana Chrzciciela Falconiego. Kolejnym obiektem w zespole jest dawny klasztor-od 1953 roku Główny Gmach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Budowla ta była lokum Pijarów do kasacji konwentu (w 1786 roku) dokonanej przez Austriaków po pierwszym rozbiorze Polski.

Zespół architektoniczny powstał w latach 1644-1649 jako fundacja córki Mikołaja Spytka Ligęzy Zofii Pudencjanny (żony Władysława Dominika Ostrogskiego) dla Zgromadzenia Bernardynek trzeciej reguły św. Franciszka. Po śmierci fundatorki-Zofii spadkobierca Rzeszowa Jerzy Sebastian Lubomirski przekazał te dobra Pijarom i częściowo ukończył budowę klasztoru. Aktualna fasada (z przełomu XVII i XVIII wieku) została stworzona przez wybitnego architekta tamtej epoki i książąt Lubomirskich-Szreniawitów Tylmana z Gameren, który również przebudował ten gmach. Historyczna siedziba Muzeum Okręgowego w Rzeszowie z cennymi, barokowymi polichromiami w krużgankach parteru z pierwszej połowy XVIII wieku i unikatowym zespołem malowideł z końca XVII stulecia w refektarzu klasztornym i niegdysiejszej aptece nadaje specyficzną atmosferę i niepowtarzalne piękno w naszej instytucji.

Muzeum jest instytucją upowszechniania  kultury.  Zbiory i obszar zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z historią miasta Rzeszowa i południowo-wschodniej Polski. W strukturze Muzeum funkcjonują działy: Archeologiczny, Historyczny i Sztuki oraz Biblioteka i Pracownia Konserwacji.

Dla zwiedzających udostępnione są wystawy stałe:
 • Galeria Malarstwa Europejskiego – prezentująca dzieła wybitnych europejskich artystów podzielone na działy tematyczne; pejzaż, martwe natury, przedstawienia zwierząt i sceny rodzajowe oraz dzieła ilustrujące tematy biblijne, mitologiczne, alegoryczne i literackie.
   
 • Galeria Malarstwa Polskiego -  eksponująca blisko 120 obrazów, stworzonych przez kilkudziesięciu polskich mistrzów pędzla, wśród których można podziwiać piękne kompozycje przedstawiające najważniejsze kierunki należące do sławnych artystycznych cyklów i wątków, jak też rzadkie obiekty w dorobku naszych malarzy.
   
 • Galeria Rzemiosła Artystycznego – na wystawę składają się zabytki reprezentujące różne dziedziny rzemiosła artystycznego. Można podziwiać zabytkowe meble, dekoracje, różnorodne wyroby ceramiczne jak np. naczynia fajansowe czy stołową porcelanę, a także artystyczne szkło stołowe i pamiątkowe. Ważną częścią muzealnych zbiorów jest kolekcja damskiej garderoby i zespołu akcesoriów,  która została znacznie powiększona w ostatnich latach dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
   
 • Żołnierz polski 1914 – 1945. Kolekcja Jana Partyki - Jej fundamentem jest zbiór znanego kolekcjonera rzeszowskiego Jana Partyki uzupełniona o zbiory muzealne (głównie broń palna). Cztery sale wystawowe wyznaczają kolejne etapy walk o Niepodległą. Każda sala posiada stałe elementy, takie jak: odznaczenia, odznaki pamiątkowe i emblematy, imienne pamiątki żołnierzy walczących o niepodległość-związanych z naszym regionem. W każdej sali znajdują się witryny prezentujące wyposażenie, broń, mundury danego okresu.
   
 • Wystawa archeologiczna „Odkopana przeszłość- pradzieje Polski południowo- wschodniej” - Prezentuje różne aspekty życia człowieka w okresie od około 40 tys. p.n.e. do XIII w. n.e. Na powierzchni ponad 160 m² zaprezentowano około 2000 tysięcy zabytków pochodzących z badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie południowo-wschodniej Polski. Ilustrują one poszczególne okresy chronologiczne zarówno w zakresie kultury materialnej, jak i duchowej.