Muzeum Opowieści

Rozalin, Muzeum Opowieści

Rozalin 194
39-460 Nowa Dęba
tel. 15 300 01 25
e-mail: muzeumopowiesci@gmail.com
Fb: https://www.facebook.com/MuzeumOpowiesci/

Muzeum Opowieści jest zlokalizowane Rozalinie koło Nowej Dęby założone przez członków Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej – Fundacji Q. Muzeum Opowieści to przede wszystkim zbiór nagrań audio i audiowizualnych, zawierających historie nowodębskich zakładów powstałych wraz z Centralnym Okręgiem Przemysłowym, wspomnienia, inspirujące historie o:

- Centralnym Okręgu Przemysłowym
- początkach Nowej Dęby
- silnikach, żelazkach i sprzętach AGD
- Puszczy Sandomierskiej

Opowiadane słowem, zdjęciem, komiksem, filmem, storytelling'iem. W muzeum powstała też przestrzeń coworkingowa, w której odbywają się,  także w ramach Qltura Fest, spotkania literackie koncerty. Również w muzeum jest Laboratorium Nowych Technologii - Edukacja cyfrowa, wsparcie w obsłudze nowych urządzeń.