Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie

Brzozów, Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie

Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie
Rynek 10, 36-200 Brzozów
tel. sekretariat: 13 43 418 56, biblioteka: 13 30 613 71
www.muzeum.brzozow.pl
www.facebook.com/muzeumbrzozow/
wiadbrzoz@pro.onet.pl
brzozowmuzeum@gmail.com

Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie istnieje od 1980 r. oprócz wystaw stałych prezentuje: wystawy czasowe, rajdy turystyczne, konkursy, prelekcje, spotkania podróżnicze, promocje książek, minikoncerty i spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wydaje miesięcznik społeczno-kulturalny „Wiadomości Brzozowskie”. Przy muzeum funkcjonuje wydawnictwo.

wystawy stałe:
– „Z dziejów i kultury regionu brzozowskiego”
– „Salon mieszczańsko-inteligencki”
– „Sztuka regionu brzozowskiego”
– „Izba chłopska”
– „Historia rzemiosła brzozowskiego”

Zapraszamy do zwiedzania oddziału Muzeum. Muzeum Pożarnictwa im. Stanisława Dydka w Starej Wsi, które mieści się w Domu Strażaka. Kontakt pod numerem telefonu: 13 43 418 56.