Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy - poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy - poleca PIK

Przeworsk, ul. Park 2, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
ul. Park 2, 37-200 Przeworsk
tel. 16 628 44 04
fax  16 648 86 42
e-mail: biuro@muzeum.przeworsk.pl
www.muzeum.przeworsk.pl

Muzeum w Przeworsku istnieje od 1958 r. Powstało z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Przeworska, pierwszym kustoszem był Józef Benbenek. Zbiory początkowo mieściły się w salach ratusza miejskiego. Od roku 1974 Muzeum znajduje się w dawnej siedzibie Książąt Lubomirskich, w klasycystycznym pałacu otoczonym ogrodem. W budynku pałacu prezentowane są ekspozycje wnętrz pałacowych, historii miasta Przeworska i etnografii regionu. Zaś w dawnych stajniach cugowych ulokowana została kolekcja sprzętu pożarniczego, zgromadzona przez Leona Trybalskiego. W kompleksie pałacowo-parkowym, na parterze jednej z oficyn, w pomieszczeniu byłej kuchni pałacowej, mieści się sala wystaw czasowych: Galeria Magnez. Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy jest instytucją kultury Powiatu Przeworskiego.

Wystawy stałe:
  • Historia miasta i regionu
  • Wnętrza pałacowe
  • Historia pożarnictwa
  • Powozownia

Aktualności, warunki udostępniania ekspozycji, oferta edukacyjna i wydawnicza, przegląd kolekcji muzealnych, katalogi zbiorów archiwalnych - dostępne są na stronie: www.muzeum.przeworsk.pl. Na portalu Facebook @muzeumprzeworsk udostępniane są aktualności, informacje o wydarzeniach, relacje z wydarzeń, ciekawostki o muzealiach.

Zbiory Muzeum:

MUZEALIA HISTORYCZNE -  stroje mieszczańskie, meble artystyczne lokalnego wyrobu, przedmioty związane z cechami rzemieślniczymi, judaika, numizmaty, medale, odznaczenia, pieczęcie, proporczyki, elementy umundurowania wojskowego, dzieła sztuki autorstwa artystów z Przeworska, zabytki związane z Cukrownią „Przeworsk” i kolejką wąskotorową Przeworsk – Dynów, harcerstwem przeworskim,  przedmioty rzemiosła użytkowego – kowalstwo, piernikarstwo.

MUZEALIA ETNOGRAFICZNE - kolekcja przeworskich strojów ludowych z okresu XVIII w. – lata 60. XX w., meble drewniane,  zdobione elementami rytymi, płaskorzeźbionymi i toczonymi; stroje straży grobowej „turków”, plastyka obrzędowa, zbiór oleodruków, sprzęty drewniane, naczynia gliniane, narzędzia rzemieślnicze, regionalne pojazdy wiejskie).

KOLEKCJA WSPÓŁCZESNEJ SZTUKI LUDOWEJ IM. STEFANII WALKOWIAK, którą przekazał do Muzeum Stanisław Walkowiak kolekcjoner z Wrocławia. Jest to zbiór rzeźb drewnianych, glinianych oraz malarstwa. Autorami są rzeźbiarze, twórcy, plastycy – amatorzy, pochodzący przede wszystkim  z terenu województwa podkarpackiego.

DOKUMENTY ARCHIWALNE – zbiór dokumentów i ksiąg z okresu staropolskiego,  austriackiego, dokumenty i akta z okresu II Rzeczypospolitej, z okresu okupacji hitlerowskiej, zbiory prywatne osób związanych z Przeworskiem i regionem przeworskim, zbiór afiszy i plakatów.

OPRACOWANIA o tematyce regionalnej – blisko 350 rękopisów, maszynopisów i komputeropisów, niepublikowane prace dyplomowe i magisterskie, wspomnienia.

FOTOGRAFIE – blisko 10 tys. sztuk (m.in. zbiór pocztówek sprzed 1944 r., architektura świecka i sakralna miasta Przeworska, dokumentacja życia społeczno –politycznego miasta Przeworska w okresie PRL-u, terenowa dokumentacja etnograficzna, archiwalne fotografie Żydów przeworskich, odświętnych strojów ludowych, fotografie portretowe z przełomu XIX/XX w.).

MUZEALIA HISTORYCZNO-ARTYSTYCZNE – eksponaty z zakresu sztuki – rzemiosła artystycznego, malarstwa, rzeźby, fotografiki, muzealia o charakterze pałacowym w stylu klasycyzmu, empire’u, biedermeieru, zbiór przedmiotów po rodzinie Lubomirskich z Przeworska, w tym również archiwalne fotografie rodzinne.

MUZEALIA POŻARNICZE – kolekcja sikawek konnych, kolekcja hełmów paradnych i bojowych, sprzęt bojowy, urządzenia sygnalizacyjne, umundurowanie strażackie, odznaczenia.

FOTOGRAFIE W DZIALE HISTORII POŻARNICTWA -  portrety zbiorowe oddziałów straży ogniowej z Przeworska i regionu, fotografie strażnic i remiz, fotografie dętych orkiestr strażackich, zdjęcia z zawodów pożarniczych.

ARCHIWALIA W DZIALE HISTORII POŻARNICTWA -  akta i dokumenty do dziejów ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa podkarpackiego, dokumenty (afisze, instrukcje) związane z ochroną przeciwpożarową, kroniki działalności ochotniczych straży pożarnych, kalendarze strażackie.