Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” – poleca PIK

Jasionka 952A, Podkarpackie Centrum Nauki "Łukasiewicz"

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”
36-002 Jasionka 952A, 
Informacja biletowa - tel. 17 772 09 09, e-mail: kupbilet@pcn.org.pl
Sekretariat - tel. 17 772 09 10, e-mail: pcn@pcn.org.pl

O Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz”

W skrócie

Podkarpackie Centrum Nauki "Łukasiewicz", w skrócie PCN, to ośrodek popularyzujący naukę o wyjątkowej w skali kraju ofercie programowej powiązanej z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w tym z: lotnictwem, kosmonautyką, informatyką i telekomunikacją oraz szeroko rozumianą jakością życia.

Nie jest to muzeum! Ale też nie plac zabaw… Utworzone nieopodal Rzeszowa centrum nauki to nieograniczona przestrzeń dla umysłu, dającą tyle możliwości ile podpowie odważna wyobraźnia i niezaspokojona ciekawość odkrywcy. Tutaj można eksperymentować do woli, testować, pytać, doświadczać… Służy do tego prawie 200 interaktywnych eksponatów oraz 5 w pełni wyposażonych pracowni warsztatowych: Fablab, Pracownia Robotyka, Pracownia Biologia i Ekologia, Pracownia Chemia, Pracownia Fizyka.

PCN to wyjątkowe miejsce, którego zadaniem jest transformacja sposobu myślenia i działania. Jest przeznaczone dla wszystkich bez względu na wiek, wykształcenie oraz sprawność.

Aktualne informacje są dostępne na stronie www.pcn.org.pl

Godziny otwarcia PCN

Od 31 marca 2023 r. będzie można już regularnie odwiedzać PCN.

Godziny otwarcia będą następujące:

 • poniedziałek        nieczynne
 • wtorek                   9:00 - 15:00
 • środa                      9:00 - 15:00
 • czwartek                9:00 - 15:00
 • piątek                     9:00 - 20:00
 • sobota                    14:00 - 20:00
 • niedziela                14:00 - 20:00

Godziny otwarcia mogą jeszcze ulec zmianie.

Bilety i ceny

Planowany od 31 marca 2023 r. cennik biletów na ekspozycje będzie następujący:

 • 35 zł / os. - bilet normalny
 • 25 zł / os. - bilet ulgowy
 • 25 zł / os. - bilet grupowy (10+)

Cennik może ulec jeszcze zmianom. Na tą chwilę rezerwacja biletów będzie możliwa na tydzień przed planowaną wizytą.

Goście PCN

Głównymi odbiorcami oferty PCN są:

 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym i przedszkolnym,
 • uczniowie szkół średnich,
 • osoby dorosłe, w tym pasjonaci nauki oraz studenci, nauczyciele, seniorzy itp.

Załoga PCN dba o to, aby przekazywać wiedzę multisensorycznie, angażując do tego jak najwięcej zmysłów. Chce wzbudzać pozytywne emocje. Emocje towarzyszące podczas poznawania świata i jego tajemnic pozwalają skuteczniej zapamiętywać informacje, a pytania, które w naturalny sposób wynikają z eksperymentów i doświadczeń, budzą większą ciekawość i pasję do nauki.

W drodze samodzielnego doświadczania goście PCN otrzymują możliwość:

 • rozwijania w sobie umiejętności krytycznego myślenia,
 • odczucia głębokiej potrzeby stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi,
 • docenienia wartości dziedzictwa Podkarpacia.

Czas zwiedzania zależy od stopnia zaangażowania i możliwości czasowych zwiedzających.

Ekspozycja PCN

Powierzchnia budynku PCN to ok 6,5 tys. m kw., w tym przestrzeń wystawiennicza zajmuje ok. 3 tys. m kw. Ekspozycja obejmuje prawie 200 interaktywnych eksponatów, które rozmieszczono na trzech piętrach oraz na zewnątrz budynku.

Ekspozycja podstawowa prezentuje w prosty sposób wiedzę naukową, jako wzajemnie powiązane i przenikające się trzy „makroobszary” identyfikowane pod hasłami:

 • Świat Wokół Nas - czyli to, co naturalne - przyroda, prawa rządzące światem, zjawiska fizyczne, chemiczne, budowa materii ożywionej i nieożywionej, systemy ekologiczne itp.;
 • Nasza Cywilizacja - czyli to, co ludzkość wytworzyła korzystając z własnych umiejętności i pozyskanej wiedzy - artefakty, technika i technologia, matematyka, kultura itp.;
 • My, Ludzie - czyli, jak funkcjonuje organizm człowieka - zmysły, anatomia i fizjologia, procesy poznawcze, rozum - logiczne myślenie itd.

Całość ekspozycji podzielono na 6 wystaw o zróżnicowanej tematyce oraz funkcjonalności:

 • Lotnictwo - specjalistyczna, stacjonarna wystawa główna
 • Żyję - interdyscyplinarna, stacjonarna wystawa główna
 • Przyroda - specjalistyczna, stacjonarna wystawa główna
 • Wystawa uzupełniająca - interdyscyplinarna, stacjonarna, uzupełniająca
 • Zabawki edukacyjne - interdyscyplinarna, stacjonarna wystawa dla dzieci w wieku 3 - 6 lat (w trakcie realizacji)
 • Wystawa mobilna - interdyscyplinarna, mobilna

O budynku PCN

Owalny budynek PCN nawiązuje kształtem do wyglądu sterowca, rakiety, balonu, statku kosmicznego, helisy DNA zaś otaczające go orbity są niczym orbity satelitów, a także pierścienie Jowisza. Wnętrze zainspirowane jest kształtem komórki żywego organizmu. Zgodnie z założeniami autora projektu, forma łączy w sobie inspiracje przestrzenią powietrzną, kosmiczną, gwiazdami i niebem. Autorem koncepcji architektonicznej jest prof. inż. arch. Marcin Furtak. Projekt przygotowała Pracownia Projektowa F-11 Kraków. Generalny wykonawca to WARBUD S.A. Inżynier Kontraktu: Sweco Polska Sp. z o.o.

O otoczeniu PCN

Otoczenie budynku PCN to przede wszystkim strefa działalności firmy branży lotniczej skupionych w Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Obiekt znajduje się także vis-a-vis terminalu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Kontekst wiodącej specjalizacji regionu jest głęboko osadzony w bezpośrednim sąsiedztwie PCN. Również bezpośrednio na dziedzińcu PCN znajduje się wyjątkowy eksponat „Ale maszyna” będący prawdziwym samolotem An-2 produkowanym w nieodległym Mielcu. Samolot jest przystosowany do pełnienia funkcji edukacyjnych.

O powstaniu PCN

Starania o powstanie na Podkarpaciu dużego, klasycznego centrum nauki rozpoczęły się już na przełomie 2007 i 2008 roku. Inicjatorami były powstałe wówczas Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy Explores oraz Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, które wraz z przedstawicielami rzeszowskich uczelni wyższych opracowały w 2008 roku pierwszy opis placówki pod nazwą Projekt Interaktywnego Centrum Edukacji Naukowo-Technicznej (Projekt ICENT). Po wielu latach, wysiłkiem wielu ludzi i organizacji idea budowy centrum nauki trafiła na podatny grunt. Samorząd Województwa Podkarpackiego wpisał realizację takiego ośrodka w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackie na lata 2014-2020. Prace koncepcyjne ruszyły w 2016 roku, gdy specjalnie powołany na tę okoliczność zespół ekspercki opracował dokument „Założenia program-organizacyjne podkarpackiego centrum nauki”. Realizacja projektu „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” dofinansowanego ze środków UE rozpoczęła się w połowie 2008 roku. Inwestycję podjętą przez Samorząd Województwa Podkarpackiego koordynował Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Budynek centrum powstał w latach 2020-2022 zaś jego wyposażanie trwa nadal. Planowane zakończenie realizacji projektu to czerwiec b.r. zaś wystawy i laboratoria będą udostępniane na bieżąco w miarę zakończenia dostaw i uruchamiania ekspozycji. Podkarpackie Centrum Nauki kosztowało ponad 94 mln zł.

Dojazd do PCN

Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz" znajduje się bardzo blisko Rzeszowa tj. 13 km od centrum. Sąsiaduje z Międzynarodowym Portem Lotniczym Rzeszów-Jasionka oraz z Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A ARENA.

Z Rzeszowa można dojechać liniami:

 • ZTM linia 51 na trasie: Lotnisko  - ul. Bardowskiego (centrum Rzeszowa) www.einfo.erzeszow.pl
 • ZTM linia 53 na trasie: Lotnisko  - ul. Jana Kasprowicza (centrum Rzeszowa) www.einfo.erzeszow.pl
 • MKS linia 224 na trasie: Lotnisko  - Dworzec Autobusowy, ul. Artura Grottgera 1 (centrum Rzeszowa) www.zgpks.rzeszow.pl
 • MKS linia 225 na trasie: Lotnisko  - Dworzec Autobusowy, ul. Artura Grottgera 1 (centrum Rzeszowa) www.zgpks.rzeszow.pl

Budynek PCN położony jest w pobliżu dwóch ważnych dróg krajowych: DK9 i DK19, drogi ekspresowej S19 oraz autostrady A4.

Parking PCN

Bezpłatny parking jest dostępny wyłącznie dla osób odwiedzających PCN, które posiadają ważny w danym dniu bilet wejścia na ekspozycje lub do pracowni laboratoryjnych.

Parking PCN Łukasiewicz obejmuje:

 • 6 miejsc dla autokarów
 • 89 miejsc dla samochodów osobowych
 • 3 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych
 • 40 miejsc dla rowerów

W przypadku braku wolnych miejsc można skorzystać z parkingów zlokalizowanych w pobliżu PCN:

 • parking lotniskowy (parking płatny)
 • parking obok G2A ARENA (parking płatny)

PCN „Łukasiewicz” jest jednostką wyspecjalizowaną Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.