Rzeszowskie Piwnice – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Rzeszowskie Piwnice – poleca PIK

Rzeszów, Rynek 26, Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do Rzeszowskich Piwnic

ul. Rynek 26
35-064 Rzeszów

Informacje dla zwiedzających:

wtorki-niedziele
10:00 - 19:00

tel. 17 748 39 90
email: rzeszowskiepiwnice@rzeszowskiepiwnice.pl

www.rzeszowskiepiwnice.pl
Facebook: @Rzeszowskie.Piwnice
Instagram: @rzeszowskie_piwnice

Opis:

Rzeszowskie Piwnice to interaktywna instytucja kultury działająca w strukturach Estrady Rzeszowskiej – samorządowej instytucji kultury Miasta Rzeszowa.

Utworzenie Rzeszowskich Piwnic jest wynikiem realizacji projektu „Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury” w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu był zakup sprzętu i wyposażenia, który pozwolił na stworzenie nowej odsłony dotychczasowej Podziemnej Trasy Turystycznej jako interaktywnej instytucji kultury, łączącej aspekty historyczne z nowoczesnymi technikami i metodami ukazania wielowątkowej historii Rzeszowa w szerszej niż dotąd perspektywie. Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie nowoczesnej oferty kulturalno-edukacyjnej Rzeszowskich Piwnic. Będzie to oferta nowa, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.

Idea działania instytucji zakłada połączenie i przenikanie się perspektyw – historycznej i współczesnej oraz lokalnej i ponadregionalnej. Ukierunkowana jest ona na rozwój sztuki współczesnej w Rzeszowie – stolicy województwa podkarpackiego, a także jej szeroką prezentację, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Rzeszowa na rzecz rozwoju kompetencji kulturowych i edukacji kulturalnej społeczeństwa.

Działalność kulturalna prowadzona jest w czterech Strefach:
 • Strefa A. Skwer Kultury - usytuowana na płycie rzeszowskiego Rynku
 • Strefa B. Przestrzeń wielofunkcyjna – usytuowana na poziomie -1, bezpośrednio pod Skwerem Kultury
 • Strefa C. Rzeszowskie Piwnice - przebiegająca przez podziemne pomieszczenia piwnic i korytarzy – położonych pod powierzchnią Rynku
 • Strefa D. Virtual Lab - przestrzenie warsztatowe - usytuowane w pobliżu wyjścia z Rzeszowskich Piwnic

Oferta kulturalna Rzeszowskich Piwnic jest skierowana do szerokiej grupy odbiorców. U podstaw koncepcji leży łączenie, synergia i wielowątkowość we wszystkich aspektach: pokoleniowym, kulturowym oraz dotyczącym oferty kulturalnej.

Inicjatywa jest zgodna z najnowszymi trendami w muzealnictwie - polegającymi na interdyscyplinarnym sposobie przedstawiania zbiorów. Warto jednocześnie podkreślić, że koncepcja Rzeszowskich Piwnic znacząco wykracza poza dotychczas stosowane w Polsce rozwiązania multimedialne, poprzez nieszablonowość i nowatorskie spojrzenie na opowieść o sztuce, tradycji oraz historii miasta i regionu.

Realizacja misji dydaktycznej, rozwojowej i promocyjnej będzie się odbywać poprzez:
 • organizację koncertów, konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych,
 • przeprowadzanie badań,
 • organizację warsztatów, szkoleń, kursów,
 • organizację plenerów, konkursów, przeglądów i festiwali,
 • projekcje filmów,
 • organizację spektakli teatralnych, muzycznych itp.,
 • realizację działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych,
 • działania interdyscyplinarne, będące połączeniem powyższych.

Źródło: https://rzeszowskiepiwnice.pl/onas/.