Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – poleca PIK

Rzeszów, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – podkarpackie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
wimbp@wimbp.rzeszow.pl
sekretariat: tel. 17 866 94 02
www.wimbp.rzeszow.pl

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie została utworzona 22 maja 1945 roku (wówczas Miejska Biblioteka Publiczna), decyzją Zarządu Miejskiego w Rzeszowie. Obecnie działa jako wspólna instytucja kultury województwa podkarpackiego oraz Miasta Rzeszowa. Jest największą biblioteką publiczną w województwie podkarpackim zarówno pod względem liczby zbiorów: około 570 tys. egz. książek i czasopism oprawnych oraz około 42 tys. jednostek zbiorów specjalnych, jak i liczby korzystających z księgozbiorów czytelników: 40  tys. osób. Świadczy usługi, wykorzystując nowe technologie informacyjne i komunikacyjne. Posiada bogate i różnorodne zbiory udostępniane w wypożyczalni i czytelni oraz dwudziestu filiach zlokalizowanych na terenie Rzeszowa. Zapewnia również dostęp do baz elektronicznych i zbiorów cyfrowych zarówno na miejscu jak i on-line.

Placówki WiMBP w Rzeszowie prowadzą intensywną działalność kulturalno-edukacyjną skierowaną do wszystkich grup wiekowych. Rocznie biblioteka organizuje ponad 2900, w których uczestniczy 55 620 czytelników. Najważniejsze z nich to spotkania autorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi, cykle tematyczne i zajęcia edukacyjne, konkursy literackie i plastyczne, turnieje bajkowe, warsztaty, wystawy, wakacje i ferie w bibliotece i inne. W rzeszowskich bibliotekach działa wiele klubów książki, w tym 15 dla dorosłych i 14 dla dzieci i młodzieży.

Materiały biblioteczne gromadzone są pod kątem potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych użytkowników Biblioteki. W ofercie znajdują się książki naukowe, wydania w językach obcych, popularnonaukowe oraz literaturę piękną dawną i współczesną dla dorosłych, a także dla dzieci i młodzieży. Ofertę biblioteczną w zakresie udostępniania zbiorów wzbogacają zbiory specjalne: dokumenty dźwiękowe z muzyką klasyczną i współczesną, rozrywkową, jazzem, ludową, nuty, partytury, wyciągi fortepianowe, grafika i plastyka, rękopisy, audiobooki, książka „mówiona” z literaturą piękną i faktu do słuchania, starodruki, mikrofilmy, wydawnictwa elektroniczne na CD, filmy fabularne i dokumentalne, dokumenty życia społecznego dot. Rzeszowa i Podkarpacia.

Jedną z ważniejszych funkcji Biblioteki w zakresie pozyskiwania zbiorów jest gromadzenie księgozbioru regionalnego związanego tematycznie z województwem podkarpackim. Posiadamy największe i najbardziej różnorodne zbiory regionalne spośród wszystkich bibliotek na Podkarpaciu, są to: książki, czasopisma regionalne i lokalne, dokumenty życia społecznego. Staramy się być instytucją przyjazną dla czytelnika, zaspokajającą jego zróżnicowane potrzeby.